Sökning: "task-orientation"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet task-orientation.

 1. 1. Effects of online advertising on children's visual attention and task performance during free and goal-directed internet use : A media psychology approach to children's website interaction and advert distraction

  Författare :Nils Holmberg; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; online advertising; children; website interaction; visual attention; distraction; cognitive load; eye-tracking; task-orientation; media effects; visual saliency; executive functions; media literacy; inhibitory control;

  Sammanfattning : Denna avhandling består av fyra delstudier som undersöker hur internetreklam påverkar barns visuella uppmärksamhet. Syftet med studierna var att ta reda på om barn distraherades av internetreklam när de interagerade med webbsidor med hjälp av en vanlig webbläsare. LÄS MER

 2. 2. Skolbarn av sin tid En studie av skolbarns upplevelse av tid

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Ingrid Westlund; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1996]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to describe pupils experiences of objective and subjective time, and whether there is a conflict between these experiences. Theoretical assumptions are based on several disciplinary time-concepts and interests of knowledge. LÄS MER