Sökning: "tandvårdsrädsla"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet tandvårdsrädsla.

 1. 1. Dental anxiety among 15-year-olds : Psychosocial factors and oral health

  Författare :Agneta Stenebrand; Ulla Wide Boman; Magnus Hakeberg; Henrik Jansson; Tiril Willumsen; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Adolescents; cross-sectional; dental anxiety; experiences of dental care; oral health; prevalence; psychosocial factors; Erfarenheter av tandvård; oral hälsa; prevalens; psykosociala faktorer; tandvårdsrädsla; tvärsnittsstudie; ungdomar;

  Sammanfattning : AIM: The overall aim of this thesis was to examine the associations between dental anxiety, experiences of dental care, psychosocial factors and oral health among 15-year-olds, and to analyse changes in the prevalence of dental anxiety over time.MATERIALS AND METHODS: The thesis was based on two cross-sectional epidemiological studies in Jönköping, Sweden. LÄS MER

 2. 2. Endodontic treatment in young permanent teeth

  Författare :Karin Ridell; Malmö högskola; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Nationell statistik över tandhälsan hos barn och ungdomar redovisar uteslutande uppgifter om karies som till exempel genomsnittligt antal karierade och fyllda tänder och antal karierade och fyllda tandytor i olika åldersgrupper. Det innebär att de saknas kunskaper om mer komplicerade och tidskrävande behandlingar som rotbehandling av unga permanenta tänder. LÄS MER

 3. 3. The preterm child in dentistry. Behavioural aspects and oral health

  Författare :Susanne Brogårdh-Roth; Malmö högskola; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; preterm; oral health; behaviour management problems;

  Sammanfattning : Allt fler för tidigt födda barn överlever tack vare en avanceradintensivvård, vilket innebär att tandvården möter en ny grupp avpatienter som är födda 3 till 4 månader för tidigt. Många av dessabarn riskerar att få bestående fysiska och psykiska problem. LÄS MER

 4. 4. Self-perceived oral health, dental utilization and satisfaction with dental care - a longitudinal study in one Swedish age cohort

  Författare :K Ståhlnacke; Malmö högskola; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Det finns en officiell målsättning om oral hälsa i Sverige, uttryckt i tandvårdslagen som god tandhälsa och god tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Det övergripande syftet med denna avhandling var att analysera tandvårdslagens målsättning från en grupp patienters egna upplevelser och uppfattningar. LÄS MER