Sökning: "tallberg broman"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden tallberg broman.

 1. 1. Didaktiska kontrakt i förskolepraktik : förskollärares transformering av matematiska mål i ett läroplansdidaktiskt perspektiv

  Detta är en avhandling från Malmö : Malmö : Malmö University. Faculty of Education and Society, Malmö University. Children Youth and Society (BUS)

  Författare :Laurence Delacour; Malmö University.; Malmö University.; [2013]
  Nyckelord :MATHEMATICS; MATEMATIK; Humanities Social Sciences; matematik; förskola; didaktik;

  Sammanfattning : National and international comparisons have emphasized mathematics in recent years. For example, several studies (OCED, 2012) show that students in both Europe and the United States, have difficulty achieving in mathematics. Consequently, attention has turned to preschools. LÄS MER

 2. 2. Rum, barn och pedagoger Om möjligheter och begränsningar i förskolans fysiska miljö

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Sofia Eriksson Bergström; Umeå universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pedagogik; Education; Affordances; activity theory; case study; children s perspective; ethnography; physical environment; preschool;

  Sammanfattning : In this thesis the relationship between the physical environment of preschool, children and preschool teachers is studied. Children participate in preschool from an early age and thus are expected to find themselves within an institutional framework (Eilard & Tallberg Broman, 2011) early in life. LÄS MER