Sökning: "tävlingsidrott"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet tävlingsidrott.

 1. 1. Amatör eller professionist? : Studier rörande amatörfrågan i svensk tävlingsidrott 1903-1967

  Författare :Karin Wikberg; Klas Åmark; Christer Ericsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :amateur; amateur ideal; amateurism; professionalist professional; professionalism; autonomy; ideology; power; moral; parallel system; hybrid system; Amatör; amatörideal; amatörism; professionist; professionell; professionalism; autonomi; ideologi; makt; moral; parallellsystem; blandsystem;

  Sammanfattning : This thesis studies the amateurism question within Swedish competitive sport from the perspective of the Swedish Sports Confederation (RF). As a background, a study is included about both the early development of Anglo-Saxon amateur sport, as well as the initial phase of the Swedish sports movement (ca. LÄS MER

 2. 2. Vägen till landslaget : en retrospektiv studie av framgångsrika ungdomar i sju idrotter

  Författare :Rolf Carlson; Lars-Magnus Engström; Ingemar Wedman; Gymnastik- och idrottshögskolan; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER