Sökning: "system of innovation"

Visar resultat 1 - 5 av 520 avhandlingar innehållade orden system of innovation.

 1. 1. Innovation groups Before innovation work is begun

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Mikael Johnsson; Mälardalens högskola.; [2013]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; innovation management; innovation group; innovation team; innovation work; Innovation and Design; innovation och design;

  Sammanfattning : This research project was begun during the financial crisis of 2009 with the objective of increasing the competiveness of SMEs’ (Small and Medium sized Enterprises) by developing their innovation-management capabilities. The research presented in this licentiate thesis (thesis) is a part of the project in which newly-formed innovation groups at two SMEs in Eskilstuna, Sweden have been studied before they began innovation work. LÄS MER

 2. 2. The pace of innovation : Patterns of innovation in the cardiac pacemaker industry

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Patrik Hidefjäll; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Cardiac Pacemaker; Competition; Competitive Advantage; Defibrillator; Dominant Design; Innovation; Organizational Field; Patterns of Innovation; Technical Change; Technology Cycle; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The PhD thesis "The Pace of Innovation" addresses the questions how patterns of innovation change over time in an industry, their consequences for competition and how institutional conditions in an industry shape determinants of patterns of innovation. Patterns of innovation mainly refer to how certain regularities in the diversity, types and locus of innovation change in an industry according to a technology and industry life cycle. LÄS MER

 3. 3. Increasing innovation capability of product-service systems through collaborative networks

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Johanna Wallin; Luleå tekniska universitet.; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Funktionella produkter; Functional Product Development; Value; Innovation network; Collaboration; Innovation Capability; Measuring innovation; Product-Service System;

  Sammanfattning : Many manufacturing industries are undergoing a transition from manufacturing of products towards integrating more services into the traditional product concepts and provide product-service systems (PSS). Development of PSS changes the focus from the product to the functionality of the product; hence it can be referred to as functional product development. LÄS MER

 4. 4. Sites and Modes of Knowledge Creation: On the Spatial Organization of Biotechnology Innovation

  Detta är en avhandling från Department of Social and Economic Geography, Lund University

  Författare :Jerker Moodysson; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; epistemic communities; biotechnology; communities of practice; geography; proximity; knowledge; localization; globalization; innovation systems; Innovation; Samhällsvetenskaper; Social sciences;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Två observationer tjänar som utgångspunkt för denna avhandling: (1) globaliseringens allt snabbare och mer eller mindre gränslösa flöde av information har medfört ökad press på företag och organisationer, liksom stater och regioner, att ständigt förnya sig för att kunna behålla sin konkurrenskraft. (2) kunskapsintensiv industri tenderar att samlas i geografisk närhet till relaterad verksamhet, ofta i direkt anslutning till universitet och andra forskningsinstitutioner. LÄS MER

 5. 5. Rethinking Systems of Innovation Towards an Actor Perspective on the System of Innovation Perspective

  Detta är en avhandling från Karlskrona : Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Alina Lidén; Blekinge Tekniska Högskola.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; systems of innovation; institutions; embeddedness; territorial; functional; Sweden; Ericsson;

  Sammanfattning : In 1987 a book by Chris Freeman with the title “Technology policy and economic performance. Lessons from Japan” was published. This book turned out to be the birth certificate of the systems of innovation perspective which came to enjoy a tremendous popularity the next three decades. LÄS MER