Sökning: "syskon"

Visar resultat 1 - 5 av 44 avhandlingar innehållade ordet syskon.

 1. 1. TRÖST : beskriven av långvarigt sjuka barn, föräldrar och en sjuksköterska

  Författare :Charlotte Ångström-Brännström; Vera Dahlqvist; Astrid Norberg; Gunilla Strandberg; Joakim Öhlén; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cancer; child; chronic disease; comfort; drawing; family; nurse; parent; pediatric nursing; sibling; social network; barn; barnsjukvård; cancer; familj; föräldrar; långvarig sjukdom; socialt nätverk; sjuksköterska; syskon; teckningar; tröst; Nursing; Omvårdnad; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med avhandlingen är att beskriva långvarigt sjuka barns upplevelser av tröst samt vilka och vad som tröstar barn, föräldrar och en sjuksköterska. Avhandlingen omfattar fyra delstudier. Långvarigt sjuka barn, föräldrar och en sjuksköterska har intervjuats och barnen har ritat teckningar. LÄS MER

 2. 2. Av kärlek och plikt : Att bli familjehem till ett barnbarn, syskon eller syskonbarn

  Författare :Sofia Linderot; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; släktinghem; släktinghemsförälder; familjehem; livslopp; doing family; intervjuer; Kinship care; Foster home; Kinship carers; Upbringing by relatives; Doing family; Life Course; Interviews;

  Sammanfattning : This dissertation focuses on kinship foster parents and their experiences caring for their kinship children, something that is rarely touched on in kinship care research. The primary purpose of this study is to, based on a life-course perspective and with family theoretical concepts, analyze what it might mean to take care of a family member’s child through a formal commitment such as a foster care home. LÄS MER

 3. 3. Att vara syskon till ett barn eller ungdom med cancersjukdom - Tankar, behov, problem och stöd

  Författare :Margaretha Nolbris; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cancer; content analysis; death; grief; experience; life; phenomenological hermeneutic; relationship; sibling; support group;

  Sammanfattning : The overall aim was to describe the siblings’ thoughts on and experiences of needs, problems and supports when their brother or sister is being treated or undergoing follow-ups for or has died of cancer. The thesis uses a life-world perspective with open interviews (Papers I-IV). LÄS MER

 4. 4. Familial Risks of Heart Failure in Sweden

  Författare :Magnus Lindgren; kardiovaskulär medicin och genetik Allmänmedicin; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Hjärtsvikt; genetik; Epidemiologi; familjära risker; Heart failure; Genetics; Epidemiology; Familial risk;

  Sammanfattning : Introduction: Despite major advances, the incidence rate and mortality of heart failure (HF) remains high, with a five-year survival of approximately 50%. At the time of inception of this thesis the familial risks of HF, including the aspects of mortality, were largely underdetermined. LÄS MER

 5. 5. Caregiving Dilemmas : Ideology and Social Interactionin Tanzanian Family Life

  Författare :Sofia Johnson Frankenberg; Rolf Holmqvist; Birgitta Rubenson; Akunda Mbise; Trine Kjörholt; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Caregiving dilemmas; ideology; child rights; interaction; language socialization; Tanzania; early childhood relationships; participation; power asymmetries; Omsorgsdilemman; ideologi; barns rättigheter; interaktion; språksocialisation; Tanzania; tidiga barndoms relationer; deltagande; makt asymmetrier;

  Sammanfattning : This thesis explores caregiving ideology and social interaction in Tanzanian families with a focus on guidance and control of young children. The study is set within a context of social change in terms of urbanization as well as the implementation of the Convention on the Rights of the Child. LÄS MER