Sökning: "sympathetic"

Visar resultat 1 - 5 av 228 avhandlingar innehållade ordet sympathetic.

 1. 1. Laser Doppler Perfusion Monitoring and Imaging especially as regards testing for sympathetic nerve function

  Detta är en avhandling från Department of Plastic and Reconstructive Surgery, Malmö University Hospital, Malmö, Sweden

  Författare :Carolin Freccero; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Physiology; wavelength; sympathetic vasodilatation; sympathetic vasoconstriction; sympathetic nerve function; parasympathetic nerve function; laser Doppler perfusion imaging; laser Doppler perfusion monitoring; finger skin blood flow; fibre separation; contralateral cooling; Concentration; Fysiologi; Cardiovascular system; Kardiovaskulära systemet; Diagnostik; Diagnostics;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Laser Doppler metoder avsedda för mätning av blodflöde baserar sig på det faktum att fotoner skiftar i våglängd när de träffar blodkroppar i rörelse. Den förändrade våglängden registreras och signalen bearbetas varefter resultatet uttrycks i en godtycklig enhet och anses utgöra ett mått på blodflöde. LÄS MER

 2. 2. Modulation of serous salivary gland function by the sympathetic nervous system a biochemical and ultrastructural study with special reference to β-adrenoceptor subtypes

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Roger Henriksson; Umeå universitet.; [1981]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Rat parotid gland; guinea-pig submandibular gland; ß-adrenoceptor subtypes; sympathetic denervation; sympathetic superstimulation; amylase secretion; cyclic AMP; ultrastructural stereology;

  Sammanfattning : The aim of the present investigation was to study the influence of the sympathetic nervous system and of various adrenoceptor agents on enzyme secretion and morphology in rat parotid and guinea-pig submandibular glands. Biochemical methods were combined with electron microscopical techniques. LÄS MER

 3. 3. Autonomic nervous system regulation in chronic neck-shoulder pain Relations to physical activity and perceived stress

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :David Hallman; Uppsala universitet.; Högskolan i Gävle.; Högskolan i Gävle.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Autonomic imbalance; Daily physical activity; Trapezius myalgia; Treatment; Parasympathetic; Sympathetic;

  Sammanfattning : Neck-shoulder pain (NSP) is a highly prevalent musculoskeletal disorder with unclear causes, and effective prevention and treatment require a further understanding of the underlying mechanisms. Aberrant autonomic nervous system (ANS) regulation is a hypothesized causal element in the development and maintenance of chronic muscle pain. LÄS MER

 4. 4. Innervation and Functional Aspects of Neuropeptides in the Coronary Circulation

  Detta är en avhandling från Department of Internal Medcine, University Hospital of Lund

  Författare :Ole Saetrum Opgaard; [1996]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; immunohistochemistry.; mRNA; receptors; ET-B; ET-A; endothelin; substance P; calcitonin gene-related peptide; vasoactive intestinal peptide; acetylcholine; NPY; ATP; noradrenaline; nerves; sensory; parasympathetic; sympathetic; veins; Coronary; arteries; Endocrinology; secreting systems; diabetology; Endokrinologi; sekretion; diabetologi; Cardiovascular system; Kardiovaskulära systemet;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Nätverk av nervtrådar påvisades kring koronara artärer och vener från marsvin och människa. Medelst immunhistokemiska metoder demonstrerades olika signalsubstanser i anknytning till dessa nervtrådar och i olika delar av kärlväggen (endotelet, media, adventitia), och det påvisades hur vissa av dessa substanser var lokaliserade i samma vesikler av ovan nämnda nervtrådar. LÄS MER

 5. 5. Zinc-enriched neurons in the spinal cord, cerebellum and peripheral sympathetic system

  Detta är en avhandling från Göteborg

  Författare :Zhan-You Wang; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; autometallography; axonal transport; confocal laser scanning microscopy; immuno-electron microscopy; immunofluorescence; inhibitory neurons; sympathetic neurons; synaptic vesicles; zinc ions; zinc transporter;

  Sammanfattning : Zinc ions are abundant in the nervous system and are involved in many biological functions. Most zinc is tightly bound to macromolecules, whereas a small fraction of zinc exists in synaptic vesicles of the zinc-enriched (ZEN) neurons, and can be visualized using various histochemical techniques, including autometallography (AMG). LÄS MER