Sökning: "symbolic policy"

Visar resultat 1 - 5 av 41 avhandlingar innehållade orden symbolic policy.

 1. 1. Principen om den anpassningsbara försvarsförmågan : ett implementeringsperspektiv på svensk försvarspolitik under försvarsbeslutsperioden 1997 - 2001

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Birgitta Rydén; Örebro universitet.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; public policy; policy process; implementation; top-down; symbolic policy; hypothetical plicy; just in case policy; contextual factors; swedish defence policy; security policy; capability of adaption; statskunskap; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Political Science; Statskunskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Negotiating Teacher Professionalism. On the Symbolic Politics of Sweden's Teacher Unions

  Detta är en avhandling från Malmö University

  Författare :Peter Lilja; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Boundary work; institutional theory; policy analysis; profession; professionalism; professionalization; professional project; teacher professionalism; teacher unions; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; Institutional theory; Policy analysis; Profession; Professionalism; Professionalization; Professional project; Teacher professionalism; Teacher unions;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to critically investigate and problematize the Swedish Teacher Unions’ use of the concept of professionalism within the political negotiation of how to ascribe meaning and content to the idea of teacher professionalism within contemporary Swedish education debates. Departing from two recent educational reforms – the certification of teachers and the reformation of teacher education – and using theories from the sociology of professions coupled with an institutional approach to the study of organizations this study analyzes how the Teacher Unions construct professional projects in relation to each other as well as in relation to the reforms of the current Ministry of Education. LÄS MER

 3. 3. Changing attitudes to Swedish wolf policy wolf return, rural areas, and political alienation

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Max Eriksson; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; attitude change; political alienation; urban-rural conflict; governance; wolf policy; statskunskap; statskunskap;

  Sammanfattning : In 1966, the grey wolf was listed as a protected species in Sweden. Since then, the Swedish wolf population has increased in size, making human-wolf encounters more common, particularly in rural areas. Previous qualitative research has shown that segments of the rural population perceive the wolf to be incompatible with traditional rural life. LÄS MER

 4. 4. Studier i symbolpolitik

  Detta är en avhandling från Department of Political Science, Lund University

  Författare :Peter Santesson-Wilson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political and administrative sciences; nuclear power; information technology; policy studies; symbolic politics; decision-making; Statsvetenskap; förvaltningskunskap;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Varför beslutar politiker ibland att vidta till synes effektlösa åtgärder? Varför uppstår ibland stora politiska konflikter i små frågor? I vanliga fall vidtar man en politisk åtgärd därför att man eftersträvar det konkreta resultatet av åtgärden. Symbolpolitik är när en politisk fråga blir viktig, inte beroende på vad den konkret innebär och leder till, utan på grund av hur den tolkas och vad den anses symbolisera. LÄS MER

 5. 5. Reproducing Traditional Discourses of Teaching and Learning Mathematics Studies of Mathematics and ICT in Teaching and Teacher Education

  Detta är en avhandling från University of Gothenburg: Department of Applied Information Technology

  Författare :Catarina Player-Koro; Högskolan i Borås.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet; Teacher Education and Education Work; teacher education; educational technology; mathematics teaching and learning; ethnography; policy; discourse;

  Sammanfattning : This thesis is primarily concerned with the effects of education for future teachers in the context of the Swedish teacher training (Government Bill 1999/2000:135 2000). It belongs to a theoretical tradition in which the education system is viewed as a key factor in cultural production and reproduction in educational practices through symbolic control (Apple 2009; Ball 2006; Bernstein 2000, 2003). LÄS MER