Sökning: "sveriges historia"

Visar resultat 1 - 5 av 74 avhandlingar innehållade orden sveriges historia.

 1. 1. I det modernas landskap. Historisk orientering och kritiska berättelser om det moderna Sverige mellan 1960 och 1990

  Detta är en avhandling från Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :Martin Wiklund; Lund University.; Lunds universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; liberalism; ecologism; feminism; socialism; cultural radicalism; enlightenment; romanticism; the Moderates; the Green Party; Environmental Party; the Alternative movement; the New Women s movement; the New Left; the Social Democrats; Charles Taylor; Jürgen Habermas; Jörn Rüsen; hermeneutics; discourse ethics; communicative rationality; validity claims; historical orientation; historical consciousness; modernism; landscape of modernity; narrative analysis; narratives of modernity; criticism of modernity; the People s home; modern Sweden; the welfare state; History; Historia; Theory of history; Historieteori; Contemporary history since 1914 ; Nutidshistoria från 1914 ; Political history; Politisk historia;

  Sammanfattning : The aim of the study is to make visible a field of conflicting narratives of modern Sweden expressed by different political groups and to contribute to the working through of the conflict of interpretation. Four political challenges to the established success story of Sweden's development from a poor society to modern welfare state, are analysed: the Left in the 1960s, the new Women's movement in the 1970s, the Alternative movement and the Environmental Party in the late 1970s and early 1980s and, finally, the liberal challenge of the Moderates in the 1980s. LÄS MER

 2. 2. En blomstrande marknad handelsträdgårdar i Sverige 1900-1950 med fyra fallstudier i Stockholms län

  Detta är en avhandling från Uppsala/Stockholm : Institutionen för ekonomi, Sveriges lantbruksuniversitet/Calrssons förlag

  Författare :Inger Olausson; Sveriges lantbruksuniversitet.; [2014]
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Hortikultur; Trädgårdsodling; Trädgårdshistoria; Trädgårdsekonomi; Agrarhistoria; Handelsträdgård; Trädgårdsnäring; Trädgårdsmästare; Herrgårdsträdgård;

  Sammanfattning : Avhandlingen syftar till att fördjupa förståelsen för handelsträdgårdarnas verksamhet och trädgårdsnäringens utveckling i Sverige under perioden 1900–1950. Den är ett bidrag till forskningen om den yrkesmässiga, kommersiella trädgårdsodlingens historia i Sverige efter industrialismens genombrott, vilket är ett eftersatt forskningsområde. LÄS MER

 3. 3. Utjordar och ödegårdar

  Detta är en avhandling från Uppsala/Stockholm : Institutionen för ekonomi, Sveriges lantbruksuniversitet/Calrssons förlag

  Författare :Olof Karsvall; Sveriges lantbruksuniversitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : The crisis of the Late Middle Ages is still an ongoing discussion. Desertion of small isolated settlements in woodlands is a well known fact. In villages and hamlets, however, desertion is hidden because holdings were merged (partial desertion). LÄS MER

 4. 4. Sagans svenskar. Synen på vikingatiden och de isländska sagorna under 300 år

  Detta är en avhandling från Sekel Bokförlag

  Författare :Anna Wallette; Lund University.; Lunds universitet.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; view of history; Olof Rudbeck; Jerker Rosén; national identity; Sven Lagerbring; Icelandic Sagas; history writing; History-culture; Carl Grimberg; Erik Gustaf Geijer; Ingvar Andersson; Olof von Dalin; History; Historia;

  Sammanfattning : “The Swedes of the Sagas. A Historiographical Study of the Old Norse Sagas and the Construction of the Viking Age.” This thesis is related to the construction of collective identities, and the search for a common ancestry. LÄS MER

 5. 5. Kung Fotboll: Den svenska fotbollens kulturhistoria från 1800-talets slut till 1950

  Detta är en avhandling från Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :Torbjörn Andersson; Lund University.; Lunds universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Humaniora; class; football; gender; local patriotism; nationalism; hegemony; respectability and diligence skötsamhet ; hooliganism; rational amateurism; History; Humanities; Historia; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : This thesis concerns Swedish football´s cultural history from the end of the nineteenth century to 1950. It is the story of how the game was gradually established, and overcame a great number of internal and external problems and conflicts, before entering its sporting and cultural golden age during the 1940s. LÄS MER