Sökning: "sverigebilder"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet sverigebilder.

 1. 1. Vinnande bilder! : Teckningstävlingar för barn 1938-2000

  Författare :Elin Låby; Bengt Sandin; Anette Göthlund; Joakim Landahl; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; HUMANITIES; Visual culture; History; History of Childhood; child art competitions; children´s pictures; art education; childhood; homeland; nation; Sweden; Gender relations; children´s places; Visuell kultur; historia; barndomshistoria; teckningstävlingar för barn; Bildpedagogik; barnbilder; barndom; hembygdskunskap; Sverigebilder; könsroller; barns relationer; barns platser;

  Sammanfattning : Denna avhandling granskar barnteckningstävlingar som ett historiskt och föränderligt fenomen. Barn har engagerats i tävlingar i såväl skolan som hemmen och på initiativ av en rad skilda aktörer. LÄS MER

 2. 2. Die ,schwedische‘ Lösung : Eine kultursemiotisch orientierte Untersuchung der audiovisuellen Werbespots von IKEA in Deutschland

  Författare :Jennie Mazur; Bo Andersson; Göran Sonesson; Bernd Henningsen; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Interkulturalität; interkulturelle Kommunikation; IKEA; Deutsch; Kultursemiotik; Werbekommunikation; audiovisuelle Werbespots; Schwedenbilder; Identität; Interkulturalität; interkulturelle Kommunikation; IKEA; Deutsch; Kultursemiotik; Werbekommunikation; audiovisuelle Werbespots; Schwedenbilder; Identität; interkulturell kommunikation; kultursemiotik; tyska; IKEA; reklamfilm; reklamspråk; kultur; sverigebilder; identiteter; Tyska; German;

  Sammanfattning : The Swedish furniture company IKEA is famous worldwide for its successful advertising and communication strategies. In the years 1997–2007, the company attained a very prominent status in Germany through audiovisual advertisements in the mass media of television and the Internet, including YouTube. LÄS MER