Sökning: "sverige stockholm"

Visar resultat 1 - 5 av 256 avhandlingar innehållade orden sverige stockholm.

 1. 1. Stormaktstidens Stockholm tar gestalt : gaturegleringen i Stockholm 1625-1650

  Författare :Linnea Forsberg; Kekke Stadin; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Stadsplanering; Gatuplanering; Sverige; Stockholm; 1600-talet; Stockholm; historia; 1600-talet;

  Sammanfattning : Stockholm, in just a few decades, was transformed from a largely medieval fortress town to a modern capital city. The street regulation which was carried out in Stockholm during the years 1625-1650 and which in the central parts of the city still exist as a recognizable pattern for streets and city blocks was an important part of this transformation. LÄS MER

 2. 2. Timmermansämbetet i Stockholm före 1700

  Författare :Werner Pursche; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Timmermän; historia; Sverige; Stockholm;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Den bildade smaken : målade dekorationer hos borgerskapet i frihetstidens Stockholm

  Författare :Ing-Mari Danielsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Inredning; Tapeter; Dekorationsmålning; Sverige; Stockholm; 1700-talet; Uppland;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Hus och hyra : fastighetsägande och stadstillväxt i Berlin och Stockholm 1860-1920

  Författare :Håkan Forsell; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Bostadspolitik; Sverige; Stockholm; Tyskland; Berlin;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Trafikslag på undantag : Cykeltrafiken i Stockholm 1930-1980

  Författare :Martin Emanuel; Arne Kaijser; Mikael Hård; KTH; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; bicycle traffic; bicycle planning; city traffic regime; Copenhagen; Denmark; history; history of technology; ideology; materialised interpretation; representation; Stockholm; Sweden; traffic engineering; traffic planning; traffic policy; 20th century; urban history; urban planning; 1900-talet; cykeltrafik; cykelplanering; Danmark; ideologi; Köpenhamn; materialiserad tolkning; representation; stadshistoria; stadsplanering; stadstrafikregim; Stockholm; Sverige; teknikhistoria; trafikteknik; trafikplanering; trafikpolitik;

  Sammanfattning : The modal share of bicycle traffic in Stockholm increased from 20 per cent to over 30 per cent during the 1930s, and reached staggering levels during World War Two – peaking at over 70 per cent. Soon after the war, however, the share declined rapidly. LÄS MER