Sökning: "svenskt glas"

Hittade 1 avhandling innehållade orden svenskt glas.

  1. 1. Kosta glasbruk - en etnisk smältdegel? : Arbete och arbetskraftsinvandring 1943-1973

    Författare :Gunnel Holmér; Lars Olsson; Karl Johan Krantz; Lars-Erik Hansen; Växjö universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Glashistoria; glasarbetare; glasbruk; Kosta; svenskt glas; arbetskraftsinvandring; migration; arbete; muntlig historia; History; Historia; Historia; History;

    Sammanfattning : Avhandlingen fokuserar på arbetskraftsinvandringen till Kosta glasbruk under perioden 1943-1973. Den övergripande frågan är om svenskar och invandrare tilldelades likvärdiga arbetsuppgifter eller om diskriminering kopplad till arbetet förekommit. LÄS MER