Sökning: "svenska städer"

Visar resultat 1 - 5 av 26 avhandlingar innehållade orden svenska städer.

 1. 1. Svenska städer i medeltidens Europa : En komparativ studie av stadsorganisation och politisk kultur

  Författare :Sofia Gustafsson; Göran Dahlbäck; Gabriela Bjarne Larsson; Dag Lindström; Garbriella Bjarne Larsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; the Middle Ages; medieval history; town history; political culture; council; community; town administration; bailiff; town lord; alderman; mayor; Europeanization; Lübeck; Swedish towns; History; Historia; the Middle Ags;

  Sammanfattning : How did the Swedish towns compare to the surrounding world during the late Middle Ages concerning town organization and political culture? Previous research has claimed a strong German influence on the Swedish town life, but in this dissertation the Europeanization is being put forward as the explanatory factor for the extensive international similarities that can be identified during the Middle Ages. The towns were part of an international town culture that was highly integrated. LÄS MER

 2. 2. Till stadsbornas nytta och förlustande : Den offentliga parken i Sverige under 1800-talet

  Författare :Catharina Nolin; Thomas Hall; Maunu Häyrynen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; AGRICULTURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; LANTBRUKSVETENSKAPER; HUMANIORA; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; AGRICULTURAL SCIENCES; HUMANITIES; public parks; garden history; garden design; park planning; park buildings; gardeners training; garden theory; horticulture; town life; offentliga parker; svenska städer; trädgårdsteori; trädgårdskonst; trädgårdsmästarutbildning; gestaltning; 1800-tal; parkbyggnader; stadsliv; Art; Konstvetenskap; Settlement studies; Bebyggelseforskning; Landscape architecture; Landskapsarkitektur; Architecture; Arkitektur; konstvetenskap; Art History;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to study the public parks in Sweden during the nineteenth century. It focuses on three general factors – decision process, design, and function – and is to a great extent based on previously unstudied material including town councils' minutes, drawings, and other contemporary sources. LÄS MER

 3. 3. Framgång och vår Herre : industriellt företagande, social struktur och karriärmönster i två svenska städer: Borås och Örebro 1890-1920

  Författare :Tomas Nilson; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :Företagare; Historia; Sverige; Västergötland; Sekelskiftet; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Med sammanfattning på engelska.... LÄS MER

 4. 4. Resvanor i svenska städer: en GIS-metod för analys av de nationella resvaneundersökningarna i fritt valda områden

  Författare :Jan Bjurström; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Resvanor; Sverige; Trafikplanering; GIS; Persontransporter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Framgång och vår herre. Industriellt företagande, social struktur och karriärmönster i två svenska städer: Borås och Örebro 1890-1920

  Författare :Tomas Nilson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : xx.... LÄS MER