Sökning: "svenska som andraspråk"

Visar resultat 1 - 5 av 38 avhandlingar innehållade orden svenska som andraspråk.

 1. 1. Gymnasieämnet Svenska som andraspråk : behövs det?

  Författare :Catarina Economou; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Språkintroduktion som mellanrum : Nyanlända gymnasieelevers erfarenheter av ett introduktionsprogram

  Författare :Erika Bomström Aho; Åsa Wedin; Birgitta Ljung Egeland; Eva Sundgren; Erika Aho; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; language introduction; newly arrived upper secondary school students; third space; identity; narrated experiences; språkintroduktion; nyanlända gymnasieelever; svenska som andraspråk; Pedagogiskt arbete; Educational Work; Utbildning och lärande; Education and Learning;

  Sammanfattning : Den här licentiatuppsatsen behandlar berättade erfarenheter av att vara elev på Språkintroduktion. Programmet är ett av fem introduktionsprogram i den svenska gymnasieskolan och tar emot nyanlända ungdomar i åldrarna 16 till 19 år. LÄS MER

 3. 3. Språket och skolämnet svenska som andraspråk : Om elevers språk och skolans språksyn

  Författare :Anna Sahlée; Catharina Nyström Höög; Åke Viberg; Kjell Lars Berge; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Conception of language; text; Swedish as a second language; national test; policy for education; text analysis; student language; language as system; language as activity; systemic functional grammar; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : Since the school subject Swedish as a second language was established in the Swedish school system in the mid-1990s, the organization of the subject has varied widely across schools, and the outcomes have been poor. This thesis investigates these problems linguistically. LÄS MER

 4. 4. "I svenska två vågar jag prata mer och så" : en didaktisk studie om skolämnet svenska som andraspråk

  Författare :Catarina Economou; []
  Nyckelord :Currlculum analysis; second language learners; Swedish as a Second Language; pedagogy of literature; literature reception; reading forms; exclusion;

  Sammanfattning : This thesis takes its point of departure in recent criticism directed at the Swedish school system, especially regarding the fact that students with a foreign background do not get the same opportunities or attain the same results as Swedish-born students. The general aim of this thesis is to study and analyse multi-lingual students’ situation from a critical didactic perspective, focusing on content and teaching in Swedish as a Second Language in upper secondary school. LÄS MER

 5. 5. Som man frågar får man svar : Andraspråksstudenter möter lärares krav i hemtentor

  Författare :Patricia Staaf; Gunilla Byrman; Gunlög Sundberg; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; andraspråk; akademisk diskurs; språkfunktioner; skribentroller; examinerande texter; hemtentor; Swedish; Svenska språket Nordiska språk;

  Sammanfattning : Avhandlingens övergripande syfte är att bidra till förståelsen av hur studenter med svenska som andraspråk möter de krav på språkanvändning som formuleras i lärandemål och i skriftliga exa­mina­tioner.    Avhandlingens forskningsfrågor rör dels vilka språkfunktioner och skribent­roller som efterfrågas i hemtentor under första årets högskoleutbildning, dels vilka språkliga strategier studenter med svenska som andraspråk använder för att möta de krav som ställs. LÄS MER