Sökning: "svenska gäng"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden svenska gäng.

 1. 1. Tusen fiender : en studie om de svenska gatugängen och dess ledare

  Författare :Amir Rostami; Rolf Granér; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Kriminologi; Criminology;

  Sammanfattning : Gäng i dess olika former, vare sig det är lokala ambulerande gatugäng eller sofistikerade, internationella kriminella gäng, är ett allt större problem i vårt samhälle. Gäng skapar enorma kriminella vinster från grov brottslig verksamhet och undergräver allvarligt allmänhetens förtroende för samhällets institutioner såsom polisen och socialtjänsten. LÄS MER

 2. 2. När tidningarna blev moderna. Om svensk journalistik 1898-1969

  Författare :Gunilla Lundström; Litteraturvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; literature criticism; litteraturteori; General and comparative literature; litteraturkritik; Allmän och jämförande litteratur; literary theory; Press and communication sciences; Journalistik; media; kommunikation;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to increase the knowledge of some of the phenomena involved in the development and expansion of Swedish journalism in the 20th century. This is done primarily by research into the works of three major newspapermen, but also by studies of seven Swedish dailies’ reporting of nine labour market conflicts. LÄS MER