Sökning: "svensk teaterhistoria"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden svensk teaterhistoria.

 1. 1. Fruktansvärd, ospelad och nyskriven - kriser och konflikter kring ny svensk dramatik : från Gustav III:s originaldramatik till dagens beställningsdramatik

  Författare :Charlott Neuhauser; Tiina Rosenberg; Willmar Sauter; Birgitta Johansson Lindh; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; new swedish playwriting; swedish theatre history; swedish drama; Brita von Horn; nyskriven dramatik; svensk dramatik; Brita von Horn; Sveriges dramatikers studio; teaterstriden 1916; Vilhelm Moberg; Tor Hedberg; svensk teaterhistoria; dramatikhistoria; Theatre Studies; teatervetenskap;

  Sammanfattning : The issue of this thesis concerns a selection of historical debates in which new Swedish drama is under discussion. The studied debates take place in the cultural and political fields and within the fields of theater and literature and deal with a recurring assumption in Swedish theatre history – that new Swedish drama is insufficient. LÄS MER

 2. 2. Tradition och förnyelse : svensk dramatik och teater från 1914-1922

  Författare :Freddie Rock; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Teater; Teaterhistoria; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER