Sökning: "svensk politik språk diskurs"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden svensk politik språk diskurs.

 1. 1. Säkerhetspolitikens språk : Myt och metafor i svensk säkerhetspolitisk diskurs 1919-1939

  Författare :Per Janson; Statsvetenskapliga institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Internationell politik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Fängslande idéer i politik och teori : En teoretisk granskning

  Författare :Marianne Danielsson; Li Bennich-Björkman; Barry Holmström; Andreas Duit; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Punctuated Equilibrium Theory; Advocacy Coalition Framework; Discourse Coalition Framework; Policy analys; policyteori; idéer; statskunskap; statskunskap;

  Sammanfattning : I den snabbt växande litteraturen om idéer i policyprocessen, som ibland kallats ”the ideational turn” tänker man sig ofta att idéer och språk styr politikens aktörer, snarare än styrs av dem. Hur politiska problem formuleras styr vilka lösningar som ter sig rimliga. Intresset riktas mot politik som intellektuell verksamhet. LÄS MER