Sökning: "svensk litteratur under 1600- och 1700-talet"

Hittade 1 avhandling innehållade orden svensk litteratur under 1600- och 1700-talet.

  1. 1. Avstånd - Närhet. Ingmar Bergmans Vintersagan

    Detta är en avhandling från Carlsson Bokförlag

    Författare :Rikard Loman; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Theater theory and history; Directors theatre; Performance analysis; International Shakespeare; Carl Jonas Love Almqvist; William Shakespeare; Swedish 20th century theatre; Ingmar Bergman; Teatervetenskap;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avstånd-Närhet. Ingmar Bergmans Vintersagan på Dramaten, är en föreställningsanalys av Vintersagan, Bergmans iscensättning av William Shakespeares sena drama The Winter's Tale (1610-11) på Kungliga Dramatiska teatern (Dramaten) i Stockholm år 1994. LÄS MER