Sökning: "svensk kultur"

Visar resultat 1 - 5 av 65 avhandlingar innehållade orden svensk kultur.

 1. 1. Svensk-franska förhandlingar : Bland sprätthökar och franska flugor i svenskt 1700-tal

  Författare :Rickard Karlsson; Angelika Linke; Lars-Håkan Svensson; Marie-Christine Skuncke; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; comedy of manners; cultural influence; era of liberty; France; history of culture; history of ideas; moral weeklies; satire; Frankrike; svensk frihetstid; idéhistoria; karaktärskomedi; kulturhistoria; kulturinfluens; moraliska veckoskrifter; moralsatir; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen tar till syfte att närmare förklara hur det i svensk 1700-talslitteratur vanligt förekommande satiriska porträtterandet av en landsman som har låtit sig påverkas av fransk kultur, i seder, språk och mode, på sådant sätt att han har blivit en ”sprätthök”, utgör en kritik av det franska kulturinflytandet. Avhandlingen visar också hur det kritiska förhållningssättet till det franska kulturinflytandet, som kanaliseras i beskrivningarna av sprätthöksfigurens förfranskade later, är inbegripet i diskurser om nationell tillhörighet, kultur, moral och språk. LÄS MER

 2. 2. Såsom en slöja : Den kristna slöjan i en svensk kontext

  Författare :Elisabeth Hallgren Sjöberg; Mohammad Fazlhashemi; Åsa Andersson; Katarina Leppänen; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History of science and ideas; veil; Christianity; religion; Pentecostal movement; Church of Sweden; gender; women s liberation; Orientalism; Swedish culture; ethnology; Idéhistoria; slöja; kristendom; religion; pingströrelsen; Svensk kyrkan; genus; kvinnosakskamp; orientalism; svensk kultur; etnologi;

  Sammanfattning : This study takes its point of departure in the tradition of Christian women covering their hair for religious and cultural reasons, hereafter called veiling. The aim has been to investigate what ideas were projected onto the veil in Sweden during the 19th and 20th centuries, as well as when and how the tradition of veiling disappeared among most Christian Swedes. LÄS MER

 3. 3. Fruktansvärd, ospelad och nyskriven - kriser och konflikter kring ny svensk dramatik : från Gustav III:s originaldramatik till dagens beställningsdramatik

  Författare :Charlott Neuhauser; Tiina Rosenberg; Willmar Sauter; Birgitta Johansson Lindh; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; new swedish playwriting; swedish theatre history; swedish drama; Brita von Horn; nyskriven dramatik; svensk dramatik; Brita von Horn; Sveriges dramatikers studio; teaterstriden 1916; Vilhelm Moberg; Tor Hedberg; svensk teaterhistoria; dramatikhistoria; teatervetenskap; Theatre Studies;

  Sammanfattning : The issue of this thesis concerns a selection of historical debates in which new Swedish drama is under discussion. The studied debates take place in the cultural and political fields and within the fields of theater and literature and deal with a recurring assumption in Swedish theatre history – that new Swedish drama is insufficient. LÄS MER

 4. 4. Skuggor av sanning : Tidig svensk radiologi och visuell kultur

  Författare :Solveig Jülich; Boel Berner; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; science studies; visual culture; history of Swedish radiology; professionalization; scientific images; scientific observation; objectivity; subjectivity; judgment; röntgenfotografi; medicinhistoria; radiologi historia; visuell perception; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP;

  Sammanfattning : The present study deals with the introduction and reception of x-ray images in Sweden around 1900. The general aim is to investigate two cultural contexts of the early x-ray image. It is shown that during the initial years x-ray images were wedded with photographs and film in an expanding mass visual culture. LÄS MER

 5. 5. ”De två kulturerna” flyttar hemifrån : C.P. Snows begrepp i svensk idédebatt 1959–2005

  Författare :Emma Eldelin; Martin Kylhammar; Boel Berner; Thomas Kaiserfeld; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; “the two cultures”; C.P. Snow; Bildung; education; culture; science; Conceptual History; recontextualization of ideas; contemporary history; Sweden; ”de två kulturerna”; C.P. Snow; bildning; utbildning; kultur; vetenskap; begreppshistoria; idéers rekontextualiseringar; samtidshistoria; Sverige; History of science and ideas; Idé- o lärdomshistoria;

  Sammanfattning : I denna avhandling diskuteras hur begreppet ”de två kulturerna”, ursprungligen formulerat av den brittiske författaren, administratören och före detta naturvetenskapsmannen C.P. Snow, tolkades och användes i svensk idédebatt 1959–2005. LÄS MER