Sökning: "svensk dagspress"

Visar resultat 1 - 5 av 13 avhandlingar innehållade orden svensk dagspress.

 1. 1. När man talar om knark drogdebatt i svensk dagspress 1970-1999

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Daniel Törnqvist; Umeå universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; drugs; debate; discourse analysis; media; press; newspapers; moral panics; Sweden; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : This thesis presents a study of the debate on drugs in the Swedish press from 1970 to 1999. Applying a social constructionist and critical discourse perspective, it aims to map out and analyze the discourse on drugs in a large number of Swedish newspapers. The main focus is on debate articles and editorials. LÄS MER

 2. 2. Landet bortom horisonten : En analys av journalistik om Västpapua i svensk press 1959-2009

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för mediestudier, Stockholms universitet

  Författare :Thomas Petersson; Stockholms universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; West Papua; foreign journalism; travel journalism; daily press; periodicals; The primitive others; framing analysis; agenda setting; journalistic silence; Västpapua; utrikesjournalistik; resejournalistik; dagspress; tidskrifter; De primitiva andra; inramningsanalys; dagordningssättande; journalistisk tystnad; Journalism; journalistik;

  Sammanfattning : The present thesis concerns Swedish journalism on West Papua, the western part of the island New Guinea. West Papua is a politically contentious area that since the 1960s is part of Indonesia, after a criticised UN-supervised referendum. LÄS MER

 3. 3. Randi Fisher - svensk modernist

  Detta är en avhandling från Ellerströms förlag

  Författare :Linda Fagerström; Lund University.; Lunds universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Randi Fisher; Gender and art; Cultural Sociology; Pierre Bourdieu; Concretism; Men of 1947 ; Gender and art critiscism; Women artists self-portraits; Swedish modernism; Public art; Humanities; Humaniora;

  Sammanfattning : The main subject of this thesis is the art of Swedish artist Randi Fisher (1920-1997). She was educated at Royal Academy of Fine Arts in Stockholm and mainly worked as a painter in many techniques. Textile art and public art cought her interest, and, from 1960 and onwards, stained glass painting. LÄS MER

 4. 4. Medierad övervakning En studie av övervakningens betydelser i svensk dagspress

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Eric Carlsson; Umeå universitet.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; surveillance studies; surveillance; discourse analysis; media studies; news; CCTV; real-crime media; press; terrorism; police violence; victim; perpetrator; HUMANITIES and RELIGION Other humanities and religion; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Övrig humaniora och religionsvetenskap; medie- och kommunikationsvetenskap; medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : This doctoral thesis explores the use of surveillance images and discourses of surveillance in the Swedish press. Questions concerning surveillance appear frequently in the news today. LÄS MER

 5. 5. Engelskan i svensk dagspress = English in Swedish daily newspapers

  Detta är en avhandling från Solna : Esselte studium

  Författare :Judith-Ann Chrystal; Stockholms universitet.; [1988]
  Nyckelord :Lånord; Svenska språket; Anglicismer;

  Sammanfattning : .... LÄS MER