Sökning: "svenskämnet"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade ordet svenskämnet.

 1. 1. Skrivande som handling och möte - gymnasieelever om skrivuppgifter, tidsvillkor och bedömning i svenskämnet

  Författare :Suzanne Parmenius-Swärd; Utbildningsvetenskap; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; HUMANIORA; gymnasiet; bedömning; identitet och skrivande; självbild; svenskämnets skrivande; skrivuppgift; Uppsatsskrivande; timeconditions; writing instruction; writing identity; upper secondary school; activity theory writing study; self conception; school subject of Swedish; self image; assessment; written composition; school essay; uppsatsskrivande; skrivande; skrivforskning; interaktion; svenskämnet;

  Sammanfattning : The purpose of this dissertation is to explore how students in upper secondary school can feel, react and cope with writing tasks, time conditions and assessment in the subject of Swedish. The study deals with two upper secondary classes from different schools, one at a natural science programme, one at an aesthetical programme with music as an area of emphasis. LÄS MER

 2. 2. Viktig läsning? : Svensklärare i gymnasiet om läsundervisning i en performativ kontext

  Författare :Maria Larsson; Tarja Alatalo; Marie Nordmark; Marte Blikstad-Balas; Högskolan Dalarna; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; reading instruction; reading comprehension; upper-secondary school; L1-subject of Swedish; national test; policy enactment; powerful knowledge; performative context; läsundervisning; läsförståelse; gymnasiet; svenskämnet; nationellt prov; policy enactment; powerful knowledge; performativ kontext; Educational Work; Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : This study investigates reading instruction in the first year of upper-secondary school in Sweden in the L1-subject Swedish. The thesis focuses both on what happens to students’ reading and teachers’ teaching when classroom reading is controlled by assessments, examinations and a national reading comprehension test, and on what teachers of Swedish want their students to learn when reading and comprehending different types of texts. LÄS MER

 3. 3. Läsaren och Förintelsen : Gymnasieelevers reception av Imre Kertész Mannen utan öde

  Författare :Susanne Schneider; Lotta Bergman; Växjö universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; reception; Förintelsen; didaktik; McCormick; Kertész; svenskämnet; gymnasieelev; Literature; Litteraturvetenskap; Comparative Literature Education; Litteraturvetenskap – didaktisk inriktning;

  Sammanfattning : The principal aim of this thesis is to investigate the reception of a text about the Holocaust by pupils of a class in upper secondary school. The text is Fatelessness by Imre Kertész, a text which can be seen as a complex account of the Holocaust. LÄS MER

 4. 4. Fiktion genom två medier : En studie om gymnasieelevers menings-skapande utifrån Hjalmar Söderbergs novell "Pälsen" och dess adaption till film

  Författare :Simon Wessbo; Bengt-Göran Martinsson; Therese Örnberg Berglund; Christina Olin-Scheller; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Litteraturreception; Filmreception; Litteraturdidaktik; Medieekologi; Medielandskap; Multimodalitet; Affordans; Intrigreception; Inferenser; Litteraturundervisning; Gymnasieskola; Svenskämnet;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att bidra med detaljerad kunskap om gymnasieelevers meningsskapande utifrån fiktion från olika medier, i detta fall skönlitteratur i form av en tryckt novell och en novellfilm som är en adaption av novellen. Fyra mediala förutsättningar iscensätts där skönlitteratur och film används, för att undersöka hur gymnasieungdomar skapar mening om skönlitteratur och film och vilka didaktiska konsekvenser detta får. LÄS MER

 5. 5. Att bygga läsning-om byggelevers förhållningssätt till läsning i svenskämnet på gymnasiet

  Författare :Malin Bardenstam; Malmö högskola; []
  Nyckelord :perception of school and education; boys’ reading habits; approaches to reading fiction; he school subject of Swedish; Upper Secondary School; reading potential; repertoairs; classroom research;

  Sammanfattning : This licentitate thesis is a study of Upper-Secondary School stu-dents’ approach towards reading fiction in the school subject of Swedish from a socio-cultural perspective. Furthermore, the social context and its importance for the students’ reading situation has been mapped. LÄS MER