Sökning: "sven eriksson"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden sven eriksson.

 1. 1. Kärl och social gestik : Keramik i Mälardalen 1500 BC-400 AD

  Detta är en avhandling från Uppsala/Stockholm : Uppsala universitet/Riksantikvarieämbetet

  Författare :Thomas Eriksson; Uppsala universitet.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Pottery; Bronze Age; Preroman Iron Age; Roman Iron Age; Northern Europe; Uppland; Västmanland; Grave; Settlements; Gestures; Climatic changes; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Archaeology subjects Archaeology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Arkeologiämnen Arkeologi; Archaeology; Arkeologi;

  Sammanfattning : The thesis aims to study the pottery of the Bronze Age and Early Iron Age societies in Eastern Central Sweden (Uppsala and Västmanlands counties). The basis of the thesis is the material from c. 70 sites in the region. The majority are rescue excavations. LÄS MER

 2. 2. Kompressionsegenskaper hos sulfidjordar En fält- och laboratoriestudie av provbankar

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Mattias Andersson; Luleå tekniska universitet.; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Soil Mechanics; Geoteknik;

  Sammanfattning : In this licentiate thesis is presented the work and the results of the construction of two testembankments on sulphide soils at the test field in Lampen outside the city of Kalix next to thenew rail road Haparandabanan.The main purpose of the licentiate thesis work was to improve the knowledge of compressionproperties of sulphide soils, with focus on the creep properties. LÄS MER