Sökning: "sustainable performance"

Visar resultat 1 - 5 av 541 avhandlingar innehållade orden sustainable performance.

 1. 1. Hållbar polisrekrytering : Teoretiska, metodologiska och praktiska perspektiv på rekrytering och urval

  Författare :Stefan Annell; Magnus Sverke; Petra Lindfors; Kristina Westerberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; sustainable recruitment; selection; police; general and crystallized intelligence; bifactor models; personality inventory; physical test; interviews; psychosocial working conditions; performance; job satisfaction; work related attitudes; health; hållbar rekrytering; urval; polis; generell begåvning; kristalliserad begåvning; bifaktormodeller; personlighetstest; fysiska test; intervjuer; arbetsmiljöfaktorer; prestation; arbetstillfredsställelse; arbetsrelaterade attityder; hälsa; Psychology; psykologi;

  Sammanfattning : Organisationer behöver kvalificerad personal för att fungera effektivt och därmed blir rekrytering en viktig aktivitet. Det är också angeläget att ny personal anpassar sig väl till arbetsförhållandena. LÄS MER

 2. 2. Performance-based costing as decision support for development of discrete part production : Linking performance, production costs and sustainability

  Författare :Christina Windmark; Industriell Produktion; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Production cost; PERFORMANCE; decision support; manufacturing; production development; performance-based costing; sustainability; organizational learning; Production cost; Performance; Decision support; Manufacturing; Production development; performance-based costing; Sustainability; Organizational learning;

  Sammanfattning : In today’s global market, the industry is struggling every day to make the “correct decisions”. Decisions concerning production can range from smaller improvements to choice tool or equipment investments to relocation of entire production facilities. LÄS MER

 3. 3. Sustainable Goals : Feasible Paths to Desirable Long-Term Futures

  Författare :Patrik Baard; Sven Ove Hansson; Karin Edvardsson Björnberg; Jessica Nihlén Fahlquist; Edward Page; KTH; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; goal setting; adaptation; sustainability; utopian goals; realistic goals; Filosofi; Philosophy;

  Sammanfattning : The general aim of this licentiate thesis is to analyze the framework in which long-term goals are set and subsequently achieved. It is often claimed that goals should be realistic, meaning that they should be adjusted to known abilities. LÄS MER

 4. 4. Building Sustainability : Studies on incentives in construction and management of real estate

  Författare :Lovisa Högberg; Hans Lind; Tina Karrbom Gustavsson; Marja Elsinga; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; sustainability; sustainable buildings; sustainable renovation; sustainable construction; sustainable management; housing; sustainable building certification; energy efficiency; incentives; Real Estate and Construction Management; Fastigheter och byggande;

  Sammanfattning : This thesis summarizes the results from several studies with connection to sustainability in construction and management of real estate. Here, the concept sustainability includes environmental, social and economic dimensions and focus is on the actors with the best possibilities to impact real estate, namely the real estate owners and the developers. LÄS MER

 5. 5. Sustainability and company performance : Evidence from the manufacturing industry

  Författare :Lujie Chen; Ou Tang; Andreas Feldmann; Kannan Govindan; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Empirical research; sustainable practices; company performance;

  Sammanfattning : This dissertation approaches the question of sustainability and its influence on company performance, with special focus on the manufacturing industry. In the contemporary production environment, manufacturing operations must take into account not only profit, but also environmental and social performance, in order to ensure the long-term development of the company. LÄS MER