Sökning: "sustainable construction"

Visar resultat 1 - 5 av 156 avhandlingar innehållade orden sustainable construction.

 1. 1. Building Sustainability Studies on incentives in construction and management of real estate

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Lovisa Högberg; KTH.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Fastigheter och byggande; Real Estate and Construction Management; sustainability; sustainable buildings; sustainable renovation; sustainable construction; sustainable management; housing; sustainable building certification; energy efficiency; incentives;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen sammanfattar arbetet från flera studier med koppling till hållbarhet inom bygg och förvaltning av fastigheter. Begreppet hållbarhet omfattar här tre dimensioner: miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet, och fokus ligger på de aktörer som har mest möjlighet att påverka fastigheterna, nämligen fastighetsägare och projektutvecklare. LÄS MER

 2. 2. Industrial Management Models with Emphasis on Construction Waste

  Detta är en avhandling från Department of Construction and Architecture, Lund Institute of Technology

  Författare :Jan Stenis; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Environmental technology; Miljöteknik; Commercial and industrial economics; ekonomisk politik; ekonomiska system; ekonomisk teori; Management of enterprises; Industriell ekonomi; Technological sciences; management; Företagsledning; Building construction; Teknik; Byggnadsteknik; Ekologi; Ecology; sustainable development; Polluter-Pays Principle; contribution margin analysis; cost benefit analysis; construction waste; Economic models; integrated industrial waste management; kontroll av utsläpp; pollution control; Economics; Environmental Law; Morallära; Moral science; Miljömedicin; Environmental health; Miljörätt; economic theory; econometrics; economic systems; Nationalekonomi; ekonometri; economic policy;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avfallshantering ägnas nuförtiden ett ökande intresse. Detta verk syftar till att analysera hur vanligt förekommande företagsekonomiska modeller och metoder liksom principen om att förorenaren betalar (The "Polluter-Pays Principle" (PPP)), generellt kan appliceras på management av avfallshantering och specifikt på segregering av olika avfallsfraktioner i syfte att medge miljömässig optimering av fraktionering av enkannerligen industriellt avfall och byggavfall. LÄS MER

 3. 3. Management of Sustainability in Construction Works

  Detta är en avhandling från Division of Construction Management, Lund Institute of Technology

  Författare :Urban Persson; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; construction works; assessment model; sustainability; Management;

  Sammanfattning : The present global environmental condition is a consequence of the increasing consumption of natural resources whose depletion exceeds what is physically possible to sustain in the long term. The construction sector is a considerable contributor to this resource depletion and sustainability is adopted in the form of the theory of ecological modernization. LÄS MER

 4. 4. Construction client collaboration for inter-organizational innovation do too many cooks really spoil the broth?

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Susanna Hedborg Bengtsson; KTH.; [2018]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Construction industry; client; inter-organizational innovation; multi-project context; client collaboration; receptive context; Fastigheter och byggande; Real Estate and Construction Management;

  Sammanfattning : Our built environment has the power to influence where we live and work, how we transport ourselves, how and what we consume and many other behaviors in our everyday lives, in other words, it has a significant impact on our global environment and economy. Given the notable need for more sustainable development of both the global environment and economy, sustainability has become a critical factor also in the area of urban development. LÄS MER

 5. 5. Managing construction challenges: Viability of a dynamic capabilities approach for the public client

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Abderisak Adam; [2016]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; case study; construction challenges; construction industry; capabilities; client organization; dynamic capabilities;

  Sammanfattning : Construction clients in the public sector face a large number of challenges in designing, procuring and managing construction projects in a manner that is conducive to the organization’s overall goals. In particular, clients have faced challenges in delivering projects that satisfied the projects’ goals with respect to cost overruns, delays and sustainable construction. LÄS MER