Sökning: "susanne thulin"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden susanne thulin.

 1. 1. Lärares tal och barns nyfikenhet kommunikation om naturvetenskapliga innehåll i förskolan

  Detta är en avhandling från Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis

  Författare :Susanne Thulin; Högskolan Kristianstad.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Early childhood education; Science; Learning; Curriculum; Content;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to generate new knowledge about how children and teachers communicate scientific contents in preschool. The general research question is formulated as: How do the object of learning and the act of learning appear in communication about scientific contents in preschool? This thesis is a collection of three (previously published) empirical studies and takes shape in the encounter between a projected knowledge acquisition task for preschool and the educational tradition of preschool. LÄS MER

 2. 2. Vad händer med lärandets objekt? en studie av hur lärare och barn i förskolan kommunicerar naturvetenskapliga fenomen

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö University Press

  Författare :Susanne Thulin; Högskolan Kristianstad.; Växjö universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Förskolebarn; förskola; lärande; utvecklingspedagogik; naturvetenskap; lärandets objekt; lärandets akt; styrdokument;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med detta forskningsarbete är att undersöka hur lärare i förskolan i samtal med barn tar sig an en i Läroplan för förskolan (1998) framskriven innehållsaspekt. Den innehållsaspekt som är i fokus är naturvetenskap. LÄS MER