Sökning: "susanne thulin"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden susanne thulin.

 1. 1. Lärares tal och barns nyfikenhet: Kommunikation om naturvetenskapliga innehåll i förskolan

  Författare :Susanne Thulin; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Early childhood education; Science; Learning; Curriculum; Content;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to generate new knowledge about how children and teachers communicate scientific contents in preschool. The general research question is formulated as: How do the object of learning and the act of learning appear in communication about scientific contents in preschool? This thesis is a collection of three (previously published) empirical studies and takes shape in the encounter between a projected knowledge acquisition task for preschool and the educational tradition of preschool. LÄS MER

 2. 2. Lärares tal och barns nyfikenhet kommunikation om naturvetenskapliga innehåll i förskolan

  Författare :Susanne Thulin; Niklas Pramling; Ingrid Pramling Samuelsson; Lena Bäckström; Jan-Erik Johansson; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Early childhood education; Science; Learning; Curriculum; Content;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to generate new knowledge about how children and teachers communicate scientific contents in preschool. The general research question is formulated as: How do the object of learning and the act of learning appear in communication about scientific contents in preschool? This thesis is a collection of three (previously published) empirical studies and takes shape in the encounter between a projected knowledge acquisition task for preschool and the educational tradition of preschool. LÄS MER

 3. 3. Vad händer med lärandets objekt? En studie av hur lärare och barn i förskolan kommunicerar naturvetenskapliga fenomen

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö University Press

  Författare :Susanne Thulin; Gustav Helldén; Lena Fritzén; Ingrid Pramling Samuelsson; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Förskolebarn; förskola; lärande; utvecklingspedagogik; naturvetenskap; lärandets objekt; lärandets akt; styrdokument; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med detta forskningsarbete är att undersöka hur lärare i förskolan i samtal med barn tar sig an en i Läroplan för förskolan (1998) framskriven innehållsaspekt. Den innehållsaspekt som är i fokus är naturvetenskap. LÄS MER

 4. 4. Vad händer med lärandets objekt? en studie av hur lärare och barn i förskolan kommunicerar naturvetenskapliga fenomen

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö University Press

  Författare :Susanne Thulin; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Förskolebarn; förskola; lärande; utvecklingspedagogik; naturvetenskap; lärandets objekt; lärandets akt; styrdokument; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med detta forskningsarbete är att undersöka hur lärare i förskolan i samtal med barn tar sig an en i Läroplan för förskolan (1998) framskriven innehållsaspekt. Den innehållsaspekt som är i fokus är naturvetenskap. LÄS MER

 5. 5. Förskollärares konstruktion av ett fysikaliskt fenomen som objekt för lärande i förskola en komplex och föränderlig process

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs universitet

  Författare :Lina Hellberg; Andreas Redfors; Susanne Thulin; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Fysik; förskola; undervisning; lärandeobjekt; förskollärare; arbetslag;

  Sammanfattning : Det naturvetenskapliga innehållet blev tydligare identifierat och framskrivet genom den reviderade läroplanen(Utbildningsdepartementet, 2010). Samtidigt beskrivs en osäkerhet hos verksamma i förskola kring vad och hur det naturvetenskapliga innehållet kan ta sig uttryck i verksamheten (Skolinspektionen, 2018). LÄS MER