Sökning: "surgery"

Visar resultat 1 - 5 av 2589 avhandlingar innehållade ordet surgery.

 1. 1. Waiting For Heart Surgery

  Detta är en avhandling från Department of Cardiothoracic Surgery, Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Bodil Ivarsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; orthopaedics; Surgery; Kardiovaskulära systemet; Cardiovascular system; waiting-time; support; postponement; patient; next of kin; information; experience; complications; cancellation; cardiac surgery; ortopedi; traumatologi; Kirurgi; traumatology;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Att ha en allvarlig hjärtsjukdom är oftast förknippat med oro och rädsla. När det bestäms att patienten ska genomgå en planerad hjärtoperation, kan det vara avgörande för patientens och de närståendes välbefinnande hur de bemöts av all hälso- och sjukvårdspersonal, som de kommer i kontakt med under väntetiden samt vilket stöd de då upplever. LÄS MER

 2. 2. Calcium Homeostasis After Thyroid Surgery

  Detta är en avhandling från Department of Surgery and Gastroenterology, Lund University Hospital, SE-221 85 Lund, Sweden

  Författare :Pia Lindblom; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; PTH-peripheral effects; hPTH- 1-34 infusion; EDTA infusion; Set-point; Vitamin D3; PTH; Calcium; Thyroid surgery; Postoperative hypocalcemia; Bone density.; Surgery; orthopaedics; traumatology; Kirurgi; ortopedi; traumatologi; Reduced thyroid hormones;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Under evolutionens gång har ett komplext system utvecklats för att hålla blodets kalkhalt konstant. Bisköldkörtelhormonet intar här en central roll. Sänkning av blodets kalkhalt ger upphov till ökad bisköldkörtelhormonsekretion. LÄS MER

 3. 3. The changing path of inguinal hernia surgery

  Detta är en avhandling från Fritz H. Berndsen, Miklabraut 54, 105 Reykjavík, Iceland

  Författare :Fritz H Berndsen; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; orthopaedics; traumatology; Surgery; spermatic cord; recurrence rate; complications; bilaterality; mesh; laparoscopy; randomised multicenter trial; Inguinal hernia; groin hernia; Kirurgi; ortopedi; traumatologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Operation för ljumskbråck är den vanligaste operationen inom kirurgin. Sjukdomen drabbar främst män och till största delen de som är i arbetsför ålder. Årligen utförs ca. 20. LÄS MER

 4. 4. Atrial fibrillation in cardiac surgery

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Anders Ahlsson; Giovanni Mariscalco; Örebro universitet.; Umeå universitet.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE Surgery Surgical research Thoracic surgery; MEDICIN Kirurgi Kirurgisk forskning Thoraxkirurgi; Kirurgi; särskilt thoraxkirurgi; Surgery esp. Thoracic and Cardivascular Surgery; Atrial fibrillation; Inflammation; CABG surgery; Survival analysis; Follow-up studies; Ablation; Microwave; Transmurality; Atrial function; Tissue velocity echocardiography; MEDICINE Surgery; MEDICIN Kirurgi; atrial fibrillation; adult; cardiac surgery; coronary artery bypass grafting; valvular surgery; cardiopulmonary bypass; mortalilty; histology; catecholamines; embolism;

  Sammanfattning : Atrial fibrillation (AF) is the most common arrhythmia seen in clinical practice. In cardiac surgery, one-third of the patients experience episodes of AF during the first postoperative days (postoperative AF), and patients with preoperative AF (concomitant AF) can be offered ablation procedures in conjunction with surgery, in order to restore ordinary sinus rhythm (SR). LÄS MER

 5. 5. Systemic and Local Inflammatory Mediator Response to Major Surgery

  Detta är en avhandling från Department of Surgery, Malmö University Hospital, Lund University

  Författare :Ingvar Syk; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; orthopaedics; Surgery; traumatologi; ortopedi; Kirurgi; traumatology;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Kroppens svar på vävnadsskada är avgörande för initierandet av läknings-processen och försvaret mot invaderande mikroorganismer. Det lokala samspelet mellan de olika cellerna i immunförsvaret sker genom cellsignalering via små proteiner kallade cytokiner. LÄS MER