Sökning: "surfactants"

Visar resultat 1 - 5 av 211 avhandlingar innehållade ordet surfactants.

 1. 1. Nonionic surfactants A multivariate study

  Detta är en avhandling från Umrå : Umeå University, Department of Chemistry, Organic Chemistry

  Författare :Lise-Lott Uppgård; Umeå universitet.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; AEO; APG; aquatic toxicity; cellulose reactivity; Fock; MLR; multivariate data analysis; nonionic surfactant; PCA; physicochemical properties; PLS; QSAR; surface activity; viscose; MEDICINE Chemistry; MEDICIN Kemi;

  Sammanfattning : In this thesis technical nonionic surfactants are studied using multivariate techniques. The surfactants studied were alkyl ethoxylates (AEOs) and alkyl polyglucosides (APGs). The aquatic toxicity of the surfactants towards two organisms, a shrimp and a rotifer, was examined. The specified effect was lethality, LC50, as indicated by immobilisation. LÄS MER

 2. 2. Catanionic surfactants

  Detta är en avhandling från Umrå : Umeå University, Department of Chemistry, Organic Chemistry

  Författare :Päivi Jokela; [1987]
  Nyckelord :Naturvetenskap; Natural Science;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Synthesis of Polyhydroxylated Surfactants Comparison of Surfactant Stereoisomers and Investigation of Haemolytic Activity

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Kristina Neimert-Andersson; KTH.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Polyhydroxy surfactants; Sugar surfactants; Dihydroxylation; Metathesis; Langmuir monolayers; Chiral discrimination; Haemolysis; NATURAL SCIENCES Chemistry Organic chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Organisk kemi;

  Sammanfattning : I den här avhandlingen har vi studerat hur man kan göra nya tensider. En tensid är en speciell molekyl som har förmågan att lösa sig i både vatten och olja.Man kan göra följande experiment hemma: Fyll en glasburk till hälften med vatten och tillsätt en droppe matolja. LÄS MER

 4. 4. Adsorption of Surfactants at the Solid-Liquid Interface A Quartz Crystal Microbalance Study

  Detta är en avhandling från Stockholm : Kemi

  Författare :Johan Jim Roger Stålgren; KTH.; [2002]
  Nyckelord :Adsorption; QCM; Surfactants; Thiols;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Synthesis and characterization of surfactants based on natural products

  Detta är en avhandling från Stockholm : Kemi

  Författare :Peter Piispanen; KTH.; [2002]
  Nyckelord :surfactants; surface properties; natural products; melting point; wetting; foaming; dispersion; emulsification; solubility;

  Sammanfattning : .... LÄS MER