Sökning: "surface modification"

Visar resultat 1 - 5 av 335 avhandlingar innehållade orden surface modification.

 1. 1. Surface Modification of Biomedical Polyurethanes

  Detta är en avhandling från Center for Chemistry and Chemical Engineering

  Författare :Christina Freij-Larsson; [1996]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; protein adsorption.; surface morphology; adsorption; polymer blends; polymer grafting; amphiphilic polymers; poly ethylene oxide ; Surface modification; polyurethane; Polymer technology; biopolymers; Polymerteknik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Ser man bakåt i historien har människan alltid försökt reparera eller ersätta vävnader i kroppen vid skador. En av de äldsta rapporterna om användande av biomaterial är runt 4000 år gammalt. I detta fall användes linnefibrer som suturmaterial. LÄS MER

 2. 2. Nanocellulose for Biomedical Applications Modification, Characterisation and Biocompatibility Studies

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Kai Hua; Uppsala universitet.; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Nanocellulose; nanofibrillated cellulose; Cladophora cellulose; biocompatibility; inflammation; surface modification; surface group density; surface topography; Teknisk fysik med inriktning mot nanoteknologi och funktionella material; Engineering Science with specialization in Nanotechnology and Functional Materials;

  Sammanfattning : In the past decade there has been increasing interest in exploring the use of nanocellulose in medicine. However, the influence of the physicochemical properties of nanocellulose on the material´s biocompatibility has not been fully investigated. LÄS MER

 3. 3. Effect of surface chemistry on wetting properties of lignocellulosic fibers

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Max Östenson; [2004]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Lignocellulosic fibers; ESCA XPS; tagging; surface chemistry; contact angle; surface modification;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Surface Modification of Cellulose by Covalent Grafting and Physical Adsorption

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Linn Carlsson; KTH.; KTH.; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Surface modification; cellulose; covalent modification; physical adsorption; polymer synthesis;

  Sammanfattning : The interest in new environmentally friendly cellulose‐based productshas increased tremendously over the last years. At the same time theSwedish forest industry faces new challenges in its strive to increase the utilization of cellulose fibers in high‐value end‐products. LÄS MER

 5. 5. From Macro to Nano Electrokinetic Transport and Surface Control

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Gaspard Pardon; KTH.; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; microsystem; nanosystem; microfluidic; nanofluidic; surface modification; surface property; electrokinetics; model; simulation; material; polymer; thiol-ene; microfabrication; nanofabrication; micromanufacturing; nanomanufacturing; breath sampling; aerosol precipitation; corona discharge; electrostatic precipitation; grafting chemistry; click chemistry; nanopore; nanoporous membrane; photolithography; photopatterning; photografting; microfluidics; nanofluidics; oste; OSTE ; OSTEmer; lab-on-chip; loc; point-of-care; poc; biocompatibility; diagnostics; breath analysis; fuel cell; Electrical Engineering; Elektro- och systemteknik; Materials Science and Engineering; Teknisk materialvetenskap; Physics; Fysik; Medicinsk teknologi; Medical Technology;

  Sammanfattning : Today, the growing and aging population, and the rise of new global threats on human health puts an increasing demand on the healthcare system and calls for preventive actions. To make existing medical treatments more efficient and widely accessible and to prevent the emergence of new threats such as drug-resistant bacteria, improved diagnostic technologies are needed. LÄS MER