Sökning: "supportive relationships"

Visar resultat 1 - 5 av 50 avhandlingar innehållade orden supportive relationships.

 1. 1. Socialt stöd på arbetsplatsen vid sjukdom

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Ulla-Carin Hedin; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1994]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social support; workplace support; supportive relationships; support processes; social support and health;

  Sammanfattning : The thesis has two aims: to investigate social support - informal as well as formal and professional support - as a type of help and to find concepts to describe, analyse and understand support processes in the workplace network. The thesis is based on interviews with individuals who were sicklisted for a lenghty period and their support providers at the workplace, approximately 60 interviews related to the provision and receipt of support were carried out at the Swedish Post office and District Health Care in Gothenburg, Sweden. LÄS MER

 2. 2. Två lärarkategoriers arbete med sociala relationer i övergången från förskoleklass till årskurs 1

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Pernilla Kallberg; Gunilla Sandberg; Anders Garpelin; Anne Lillvist; Inge Johansson; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social relationships; transitions; didactic; collaboration; starting school; social representations; sociala relationer; övergångar; didaktik; samverkan; skolstart; sociala representationer; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker två lärarkategoriers, i studien benämnda som förskoleklass-lärare och grundskol-lärares, allmändidaktiska arbete med sociala relationer i övergången mellan förskoleklass och årskurs 1. Detta är ett relationellt arbete som sker över tid och handlar om att samordna vuxnas och barns handlingar och uppfattningar i en utbildningsmiljö. LÄS MER

 3. 3. Organizational preconditions and supportive resources for Swedish healthcare managers. Factors that contribute to or counteract changes

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Jörgen Andreasson; Lotta Dellve; Jonas Hermansson; Linda Ahlstrom; Erik Ljungar; Nomie Eriksson; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Healthcare; Managers; Support; Organizational preconditions; Healthcare process quality; Teknik och hälsa; Technology and Health;

  Sammanfattning : Swedish Healthcare managers’ organizational preconditions and supportive resources are important for their ability to work with planned change in a sustainable way. This thesis further investigates these factors together with an output measure, healthcare process quality (HPQ). LÄS MER

 4. 4. Supporting healthy lifestyle habits in persons with mental disorders The development of a nurse-led lifestyle intervention

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Mid Sweden Univsersity

  Författare :Ylva Rönngren; Ingela Enmarker; Åsa Audulv; Ulf Isaksson; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; interpersonal relationships; lifestyle intervention; mental disorders; mental illness; nurse-led;

  Sammanfattning : Persons with mental disorders have an increased risk of developing health problems. One reason for this is poor lifestyle habit support. The aim of this thesis was to develop and evaluate a nurse-led lifestyle intervention for persons with mental disorders. LÄS MER

 5. 5. Orchestrating mathematical whole-class discussions in the problem-solving classroom Theorizing challenges and support for teachers

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Maria Larsson; Andreas Ryve; João Pedro da Ponte; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; whole-class discussion; problem solving; five practices model; mathematical connection; argumentation; inquiry argument; supportive tool; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : Promising teaching approaches for developing students’ mathematical competencies include the approach of teaching mathematics through problem solving. Orchestrating a whole-class discussion of students’ ideas is an important aspect of teaching through problem solving. LÄS MER