Sökning: "support work"

Visar resultat 6 - 10 av 2493 avhandlingar innehållade orden support work.

 1. 6. Unga människor med rörelsehinder : förankring, marginalisering och social exkludering

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Munir Dag; Örebro universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; Social Work; Socialt arbete; Disability; physical disability; barriers; work; social support; social relations.;

  Sammanfattning : The aim of the thesis was to describe the specific barriers young people with disabilities experience in their ambition to get a job. The aim was also to investigate how these young people’s social and economic situation has been affected by their disability. LÄS MER

 2. 7. Själv men inte ensam : om självhjälpsgrupper i Sverige

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan, Stockholms universitet

  Författare :Magnus Karlsson; Ersta Sköndal högskola.; Stockholms universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; self-help group; mutual aid group; mutual understanding; mutual support; experiential knowledge; professional knowledge; voluntary work; socialt arbete; Social Work; Självhjälpsgrupper; Sverige; Self-help groups; Social support;

  Sammanfattning : In this thesis, self-help groups are defined as small, autonomous groups of people that meet regularly to cope with a shared problem through mutual aid. There is reason to believe that self-help group activity is increasing in Sweden. LÄS MER

 3. 8. Ambulance Work Relationships between occupational demands, individual characteristics and health-related outcomes

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan, Stockholms universitet

  Författare :Ulrika Aasa; Högskolan i Gävle.; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2005]
  Nyckelord :ambulance; autonomic reactivity; body size; cortisol; demand-controI-support; emergency personnel; fitness; gender; heart rate variability; low-back pain; neck-shoulder pain; occupational; physical capacity; work simulated test; worry; Occupational and Environmental Medicine; arbets- och miljömedicin; demand-control-support;

  Sammanfattning : Although musculoskeletal disorders (MSDs) and other health complaints are an occupational problem for ambulance personnel, there is a lack of knowledge regarding work-related factors associated with MSDs and other health complaints. The overall aim of this thesis was to investigate the relationships between occupational demands, individual characteristics and health-related outcomes among ambulance personnel. LÄS MER

 4. 9. Unga människor med rörelsehinder utanför arbetsmarknaden om barriärer, sociala relationer och livsvillkor

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Munir Dag; Örebro universitet.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Disability research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Handikappsforskning; Handikappvetenskap; Disability Research; Disability; handicap; barriers; work; social support; social relations; Funktionshinder; handikapp; barriärer; arbete; socialt stöd; sociala relationer;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att beskriva de specifika barriärer som individer med rörel-sehinder i åldrarna 20-35 år upplever att de möter i sin strävan att komma in på arbets-marknaden. Syftet har också varit att beskriva individernas livssituation under arbets-löshet och jämföra detta med livssituationen i någon form av sysselsättning. LÄS MER

 5. 10. Carers in the Welfare State On Informal Care and Support for Carers in Sweden

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Magnus Jegermalm; Ersta Sköndal högskola.; Stockholms universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; Informal care; support; old age care;

  Sammanfattning : The general aim of this dissertation is to describe and analyse patterns of informal care and support for carers in Sweden. One specific aim is to study patterns of informal care from a broad population perspective in terms of types of care and types of carer. LÄS MER