Sökning: "support work"

Visar resultat 21 - 25 av 2481 avhandlingar innehållade orden support work.

 1. 21. High job demands, low support Social work praktice realities in public social services in Crete

  Detta är en avhandling från Umeå : Socialt arbete

  Författare :Eleni Papadaki; Umeå universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Keywords: social workers; job satisfaction; ethical dilemmas; patterns of coping; job demands; job control.; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete;

  Sammanfattning : The overall aim of the present thesis is to gain an understanding of the working life of social workers working in public social services in Crete. It is a three-phase study, consisting of three distinct but related research parts; each research part is built upon issues and questions derived from the preceding part. LÄS MER

 2. 22. I stället för fängelse? En studie av vårdande makt, straff och socialt arbete i frivård

  Detta är en avhandling från School of Social Work, Lund University

  Författare :Kerstin Svensson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; theory of social work; Social changes; Sociologi; Sociology; Client; Social Worker; Relationship; Power; Social History; Social Work; Probation; Punishment; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete; Social and economic history; Ekonomisk och social historia;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med denna avhandling är att förstå och förklara frivården, som organisation och som praktik samt att få en fördjupad förståelse av förhållandet mellan stöd och kontroll. Avhandlingen bygger på två empiriska material. En studie av arkivhandlingar och publicerade texter från 1820-2000. LÄS MER

 3. 23. Villiga stödjare och motvilliga offer : Självpresentation och identitetsskapande hos stödjare och brottsoffer

  Detta är en avhandling från School of Social Work, Lund University

  Författare :Lotta Jägervi; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Crime victim; victim support; social identity; self-presentation;

  Sammanfattning : Brottsoffer är ett ord med många konnotationer som har kritiserats för att antyda hjälplöshet och passivitet. Att kategoriseras som brottsoffer är inte alltid välkommet, men medför likväl fördelar, som till exempel möjligheten att driva en rättsprocess och tillgång till stöd och empati. LÄS MER

 4. 24. Konturer av ett kvinnligt fält. Om missbrukande kvinnors möten i familjeliv och behandling

  Detta är en avhandling från Karin Trulsson, Pl 3248, 243 92 HÖÖR

  Författare :Karin Trulsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; Social problems and welfare; substance abuse treatment; social support; family life; life history; habitus; social and cultural capital; gender; masculinity; motherhood; femininity;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Missbrukande kvinnor och mammor har ofta fördömts av samhället och av människor i sin omgivning. De har setts som ansvarslösa kvinnor och olämpliga mammor utifrån en samhällssyn, att barn och missbruk inte går ihop. LÄS MER

 5. 25. De hjälper oss till rätta : normaliseringsarbete, självbestämmande och människor med psykisk utvecklingsstörning

  Detta är en avhandling från School of Social Work, Lund University

  Författare :Ove Mallander; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; learning disabilities; selfdetermination; forms of control; normalization work; new institutional organizational theory; group homes; Care and help to handicapped; Handikappade; vård och rehabilitering;

  Sammanfattning : For people with learning disabilities care in institutions has been replaced by a life in community settings e.g. group homes, where a number of persons (4-5) are living with staff support. My case-studies cover three elderly and three more lately produced such units as well as a ward in a nursing home. LÄS MER