Sökning: "support work"

Visar resultat 16 - 20 av 2479 avhandlingar innehållade orden support work.

 1. 16. Destabilising Citizenship Practices? : Social work and undocumented migrants in Sweden

  Författare :Vanna Nordling; Lunds universitet.; Lund University.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social work; undocumented migrants; responsibility; acts of citizenship; migration; Socialt arbete; Papperslösa migranter; Ansvarstagande; Medborgarskapshandlingar; Migration;

  Sammanfattning : Globalisering av ekonomin, människors rörelser över nationsgränser såväl som ett ökat fokus på gränskontroller och säkerhet, har utmanat och delvis destabiliserat idéer om nationell tillhörighet och solidaritet. En sådan utveckling bidrar till att nya gränser skapas, den separerar medborgare från icke-medborgare och skapar hierarkier av “värdiga”/”icke-värdiga”. LÄS MER

 2. 17. Tankefigurer i socialt arbete : Operationalisering och reflektion

  Detta är en avhandling från Socialhögskolan, Lunds universitet

  Författare :Immanuel Steen; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; theory of social work; Case-study; Discourse; Narrative; Implementation; Actor-in-Structure; Social Change; Social changes; Social Work; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete;

  Sammanfattning : The dissertation is a case study, the topic of which was a participant-oriented research project in which a development programme for support to parents and care of young people was to be implemented in the organization and the concrete social work was developed and changed through researcher-supported intervention. The project was part of a large-scale effort for change and development carried out by the Norrköping social services administration. LÄS MER

 3. 18. Omsorgsarbetets vardag och villkor i Sverige och Danmark Ett feministiskt kritiskt perspektiv

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Social Work, Stockholm University

  Författare :Anneli Stranz; Stockholms universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; care work; eldercare; working conditions; body work; gender justice; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The present study analyses the welfare state as employer by studying eldercare workers’ experiences of their work in Sweden and Denmark.  The Nordic welfare states are often described as potentially women-friendly due to the availability of publicly provided services that enable women to combine paid work and caring responsibilities. LÄS MER

 4. 19. The Hurt Self Bullied Children´s Experiences of Social Support, Recognition and Trust at School

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro university

  Författare :Karin Hellfeldt; Örebro universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Bullying victimization; stability; consequence; relationship; recognition; social support; teachers; peers; Social Work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to add to the development the knowledge base of bullying research with particular focus on processes of victimization within a Swedish context. The goal is to a contribute to understanding the consequences of being bullied by examining patterns of change in bullying victimization over time and how potential positive social interactions and relationships might promote the well-being of bullied children. LÄS MER

 5. 20. Group work and physics characteristics, learning possibilities and patterns of interaction

  Detta är en avhandling från Göteborg : Chalmers University of Technology

  Författare :Maria Berge; Umeå universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; group work; engineering education; higher education; physics education; science education; multi-theoretic perspective; phenomenography; variation theory; positioning theory; conversation analysis;

  Sammanfattning : This thesis explores group work in physics at university level. The guiding researchinterest is what happens in the students’ interactions during such (instructional)activities, focusing both on the physics content and group dynamics. LÄS MER