Sökning: "support work"

Visar resultat 11 - 15 av 2412 avhandlingar innehållade orden support work.

 1. 11. Att förverkliga rättigheter genom personlig assistans

  Detta är en avhandling från Socialhögskolan, Lunds universitet

  Författare :Monica Larsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Social Work; Socialt arbete; personlig assistans; norm; rättighet;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I denna avhandling undersöks på vilka sätt en juridisk och individuell rättighet som personlig assistans för människor med omfattande funktionshinder, kan förverkligas. Personlig assistans infördes 1994, som en del av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). LÄS MER

 2. 12. Mellan systerskap och behandling : Omförhandlingar inom ett förändrat stödfält för våldsutsatta kvinnor

  Detta är en avhandling från Socialhögskolan, Lunds universitet

  Författare :Sara Helmersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2017-02-16]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Våld i nära relationer; våldsutsatta kvinnor; kvinnojour; socialtjänsten; stöd; samtal; behandling; violence in intimate relationships; abused women; women s shelter; social services; support; counselling;

  Sammanfattning : Stöd till våldsutsatta kvinnor har historiskt sett varit en uppgift för ideellt arbetande kvinnor på kvinnojourer. De senaste två decennierna har kommunernas ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld förtydligats. LÄS MER

 3. 13. Learner support for distance learners A study of six cases of ICT-based distance education institutions in China

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Education, Stockholm University

  Författare :Shuting Gao; Stockholms universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Learner support; student support; support services; peer support; learner center; collaborative learning; interaction; motivation; critical thinking; creative thinking; deep learning; higher order learning; group learning; small group work; Community of Inquiry CoI ; ICT-based distance learning; Radio and TV University; distance education; Web-based learning; e-Learning; adult education; higher education; International and Comparative Education; internationell och jämförande pedagogik;

  Sammanfattning : This thesis focuses on learner support in Chinese distance education. It draws a picture of Chinese modern distance education, covering the major issues in the field of learner support, and small group work as peer support. LÄS MER

 4. 14. Social Work Approaching Evidence-Based Practice. Rethinking Social Work

  Detta är en avhandling från Luleå tekniska universitet

  Författare :Benitha Eliasson; Luleå tekniska universitet.; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Arbetsvetenskap; Human Work Science;

  Sammanfattning : The Swedish public sector has undergone major changes over the last decades, with increased demands to be effective and perform their tasks with high quality, but also with the demand to increase the influence of users and citizens over the support given. This development has influenced how social services organise and how their work is perform, and is one motive given as to why evidence-based practice was introduced. LÄS MER

 5. 15. Tankefigurer i socialt arbete : Operationalisering och reflektion

  Detta är en avhandling från School of Social Work, Lund University

  Författare :Immanuel Steen; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; theory of social work; Case-study; Discourse; Narrative; Implementation; Actor-in-Structure; Social Change; Social changes; Social Work; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete;

  Sammanfattning : The dissertation is a case study, the topic of which was a participant-oriented research project in which a development programme for support to parents and care of young people was to be implemented in the organization and the concrete social work was developed and changed through researcher-supported intervention. The project was part of a large-scale effort for change and development carried out by the Norrköping social services administration. LÄS MER