Sökning: "support work"

Visar resultat 11 - 15 av 2479 avhandlingar innehållade orden support work.

 1. 11. Att förverkliga rättigheter genom personlig assistans

  Detta är en avhandling från Socialhögskolan, Lunds universitet

  Författare :Monica Larsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Social Work; Socialt arbete; personlig assistans; norm; rättighet;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I denna avhandling undersöks på vilka sätt en juridisk och individuell rättighet som personlig assistans för människor med omfattande funktionshinder, kan förverkligas. Personlig assistans infördes 1994, som en del av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). LÄS MER

 2. 12. Mellan systerskap och behandling : Omförhandlingar inom ett förändrat stödfält för våldsutsatta kvinnor

  Detta är en avhandling från Socialhögskolan, Lunds universitet

  Författare :Sara Helmersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2017-02-16]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Våld i nära relationer; våldsutsatta kvinnor; kvinnojour; socialtjänsten; stöd; samtal; behandling; violence in intimate relationships; abused women; women s shelter; social services; support; counselling;

  Sammanfattning : Stöd till våldsutsatta kvinnor har historiskt sett varit en uppgift för ideellt arbetande kvinnor på kvinnojourer. De senaste två decennierna har kommunernas ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld förtydligats. LÄS MER

 3. 13. Learner support for distance learners A study of six cases of ICT-based distance education institutions in China

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Education, Stockholm University

  Författare :Shuting Gao; Stockholms universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Learner support; student support; support services; peer support; learner center; collaborative learning; interaction; motivation; critical thinking; creative thinking; deep learning; higher order learning; group learning; small group work; Community of Inquiry CoI ; ICT-based distance learning; Radio and TV University; distance education; Web-based learning; e-Learning; adult education; higher education; International and Comparative Education; internationell och jämförande pedagogik;

  Sammanfattning : This thesis focuses on learner support in Chinese distance education. It draws a picture of Chinese modern distance education, covering the major issues in the field of learner support, and small group work as peer support. LÄS MER

 4. 14. Social Work Approaching Evidence-Based Practice. Rethinking Social Work

  Detta är en avhandling från Luleå tekniska universitet

  Författare :Benitha Eliasson; Luleå tekniska universitet.; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Arbetsvetenskap; Human Work Science;

  Sammanfattning : The Swedish public sector has undergone major changes over the last decades, with increased demands to be effective and perform their tasks with high quality, but also with the demand to increase the influence of users and citizens over the support given. This development has influenced how social services organise and how their work is perform, and is one motive given as to why evidence-based practice was introduced. LÄS MER

 5. 15. Av egen kraft tillsammans med andra Personer med psykiska funktionshinder, socialt stöd och återhämtning

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs universitet

  Författare :Maria Klamas; Högskolan Väst.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Socialt arbete; Social work; psychiatric disability; social support; recovery; social network; psykiska funktionshinder; socialt stöd; återhämtning; nätverk;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to describe and analyse the significance of social support to adults with psychiatric disabilities, based on the individual's experiences. This includes research questions concerning what type of social support was perceived to be beneficial or restrictive, which relational aspects were considered having a beneficial or restrictive effect on the support- and recovery process, as well as what strategies and capacities the individual developed on their own in order to cope with their obstacles and disadvantages. LÄS MER