Sökning: "superparamagnetic nanoparticles"

Visar resultat 1 - 5 av 29 avhandlingar innehållade orden superparamagnetic nanoparticles.

 1. 1. Superparamagnetic iron oxide nanoparticles for biomedical applications

  Detta är en avhandling från Stockholm : Materialvetenskap

  Författare :Do Kyung Kim; KTH.; [2001]
  Nyckelord :Nanoparticles; Superparamagnetism; Coprecipitation; Ferro #64258; uid; MRI; [email protected]; Sodium Oleate; Starch; in-vivo; Rat Brain; diffusion; T 1 relaxation; T 2 relaxation; æ -Potential; ;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Toxicity and biological impact of metal and metal oxide nanoparticles Focus on the vascular toxicity of ultra-small titanium dioxide nanoparticles

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Biochemistry and Biophysics, Stockholm University

  Författare :Narges Bayat; Stockholms universitet.; [2015]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Nanoparticles; Nanotoxicology; Ultra-small nanoparticles; biokemi; Biochemistry;

  Sammanfattning : The application of nanoparticles (NPs) in different technologies has led to tremendous advancement in those fields.  Moreover, there is growing interest in application of ultra-small NPs (USNPs) at 1-3 nm due to their distinct molecule like features. Parallel to these promises, there is a growing concern regarding their safety. LÄS MER

 3. 3. Superparamagnetic iron oxide nanoparticles (SPIONs) as a multimodality imaging probe for sentinel nodes : Design and Preclinical Evaluation

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Science, Department of Medical Radiation Physics

  Författare :Renata Madru; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-04]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; iron oxide; nanoparticles; SPIONs; PET-MRI; SPECT-MRI; SPECT-MRI- optical imaging; sentinel lymph node; SNL;

  Sammanfattning : Bröst- och hudcancerceller sprider sig via lymfatiska systemet och fastnar i en eller två regionala sentinel lymfnoder (SLN) där de med stor sannolikhet växer till metastaser. Därför är SLN-biopsier och relaterade histopatologiska undersökningar viktiga vid cancerdiagnostiken för att bestämma sjukdomsstatus och att från denna kunna bestämma rätt behandling. LÄS MER

 4. 4. Ultrasound Contrast Agents Loaded with Magnetic Nanoparticles Acoustic and Mechanical Characterization

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :VeeraVenkata Satyanarayana Kothapalli; KTH.; [2013]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Ultrasound contrast agents; SPION nanoparticles; harmonic oscillation; backscattering power; attenuation coefficient; phase velocity; nonlinear equation of motion;

  Sammanfattning : The current methodologies in body scanning diagnostic uses different simultaneous imaging modalities like Ultrasound (US), magnetic resonance imaging (MRI), single photon emission tomography (SPECT) and positron emission tomography (PET). The field requires combination of different modalities for effective use in clinical diagnostics. LÄS MER

 5. 5. Particle interactions at the nanoscale From colloidal processing to self-assembled arrays

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Materials and Environmental Chemistry (MMK), Stockholm University

  Författare :Bertrand Faure; Stockholms universitet.; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Colloidal processing; nanoparticles; colloidal forces; titania; iron oxide; Hamaker constant; surface modification; rheology; Monte Carlo simulations; collective properties; superparamagnetism; finite-size effects; materialkemi; Materials Chemistry;

  Sammanfattning : Nanostructured materials are the next generation of high-performance materials, harnessing the novel properties of their nanosized constituents. The controlled assembly of nanosized particles and the design of the optimal nanostructure require a detailed understanding of particle interactions and robust methods to tune them. LÄS MER