Sökning: "substance abusers"

Visar resultat 1 - 5 av 13 avhandlingar innehållade orden substance abusers.

 1. 1. The children of Maria : adolescent substance abusers, their families and schooling

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Christina Andersson; Uppsala universitet.; [1993]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Legal coercion of substance abusers; investigation, treatment and outcome

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Marianne Larsson Lindahl; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Commitment to involuntary care is a multistage process comprising many different aspects; legal, psychological, medical, social and ethical among others (Schottenfeld,1989; Klag, O’Callaghan & Creed, 2005; Kleinig, 2004). It can also be analyzed from the perspective of a continuum starting from the report to the legal and social authorities, the investigations on whether to commit or not, the actual commitment and aftercare following involuntary treatment. LÄS MER

 3. 3. Legitimering av tvångsvård. Klienter och deras socialsekreterare om LVM

  Detta är en avhandling från Égalité

  Författare :Weddig Runquist; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; accounts; social work; substance abusers; legitimacy; LVM; Compulsory care; last resorts; discretion;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling har varit att undersöka tvångsvårdens legitimitet. För det ändamålet har jag genomfört, spelat in och transkriberat kvalitativa intervjuer med 80 klienter – som var föremål för LVM-vård våren 2006 – samt deras socialsekreterare när klienterna dels var intagna på LVM-hem och dels vid en uppföljning cirka sex månader efter tvångsvårdens slut. LÄS MER

 4. 4. Anabolic Androgenic Steroids Effects on Neuropeptide Systems in the Rat Brain

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Mathias Hallberg; Uppsala universitet.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Biological research on drug dependence; Anabolic androgenic steroids; Nandrolone decanoate; Substance P; NK1 receptor; Substance P 1-7 ; Endopeptidase; Opioids; Calcitonin gene-related peptide; Radioimmunoassay; Autoradiography; Central nervous system; Rats; Biologisk beroendeforskning; PHARMACY Biological research on drug dependence; FARMACI Biologisk beroendeforskning;

  Sammanfattning : Anabolic-androgenic steroids (AAS) have been used in clinics for decades. The misuse of AAS has previously been attributed merely to sport athletes, taking AAS with intentions to increase muscle mass, enhance physical performance and to improve results in competitions. LÄS MER

 5. 5. Psychopathology, treatment utilization and gender in relation to substance abuse

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Clinical Neuroscience

  Författare :Ulla Bertling; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Psychopathology; personality organization; ego functions; comorbidity; treatment utilization; gender; substance abuse; drug preferences;

  Sammanfattning : A case-finding investigation was carried out among personnel within various treatment authorities in Stockholm county, with the purpose of identifying and estimating the prevalence of psychopathology among substance abusers known to the treatment providers. A special questionnaire was designed regarding drug and alcohol abuse, current social situation, legal interventions, utilization of treatment resources, and psychological problems. LÄS MER