Sökning: "subgroups"

Visar resultat 1 - 5 av 488 avhandlingar innehållade ordet subgroups.

 1. 1. Chemical basis of ABO subgroups

  Författare :Lola Svensson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; ABO; subgroups; glycolipid; para-Forssman; Forssman; Forssman synthetase;

  Sammanfattning : Despite the ABO histo-blood group system being the most biologically significant in humans the chemical structures that define its various phenotypes still remain largely unresolved. Like all blood group systems there is a significant range in the amount of antigen present on the red cells of an individual and there exists a range of so-called “weak” phenotypes represented by decreasing expression of A or B antigens. LÄS MER

 2. 2. Cell cycle deregulation in breast cancer subgroups and effects on proliferation, migration and tamoxifen resistance

  Detta är en avhandling från Department of Laboratory Medicine, Lund University

  Författare :Sophie Lehn; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Breast cancer; subgroups; proliferation; migration; stem cells; tamoxifen; estrogen receptor;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Bröstcancer är den vanligaste cancerdiagnosen hos kvinnor, och under år 2011 fick över 8000 svenska kvinnor denna diagnos. Termen bröstcancer är egentligen ett samlingsnamn för alla de olika typer av cancer som kan uppstå i bröstet. LÄS MER

 3. 3. Reproductive Factors and Breast Cancer - Parity, Breastfeeding and Genetic Predisposition in Relation to Risk and Prognosis

  Detta är en avhandling från Department of Laboratory Medicine, Lund University

  Författare :Salma Butt; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; subgroups; stage; survival; Breast cancer risk; parity; nulliparity; multiparity; breastfeeding; age at first birth; single nucleotide polymophisms;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor världen över och den står för omkring 30% av all cancer hos kvinnor i Sverige. Varje år får ca 7000 kvinnor i Sverige diagnosen och man räknar att ca en av tio kvinnor insjuknar under sin livstid. LÄS MER

 4. 4. A developmental perspective on psychopathic traits in adolescence

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Selma Salihovic; Örebro universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; psychopathic traits; adolescents; development; stability; change; parental behavior; subgroups; parenting; Psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : More than half of known crime is committed by 5-6% of the criminal population. Who are these people? Research has shown that it is likely that a majority of these individuals are characterized by having a psychopathic personality. Interestingly, research has shown that psychopathic features are not unique to adults. LÄS MER

 5. 5. Public Health Aspects of Preterm Birth. Studies using Scandinavian population-based data

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Nils-Halvdan Morken; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; preterm birth; preterm delivery; subgroups; spontaneous preterm birth; iatrogenic preterm birth; birth weight; fetal growth; reference population; outcome; cerebral palsy; prediction;

  Sammanfattning : Background: Preterm birth is an unresolved serious global health problem. Research must be multi-disciplinary, with assessment of risk factors and causative agents at many levels of observation. Such an important level is the public health aspect of preterm birth. LÄS MER