Sökning: "styrka"

Visar resultat 1 - 5 av 167 avhandlingar innehållade ordet styrka.

 1. 1. Vanmakt och styrka : Studier av arbetarrörelsens tillkomst och förutsättningar i Jönköping, Huskvarna och Norrahammar 1880-1909

  Författare :Hans-Olof Ericson; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Facklig organisering i tolv länder

  Författare :Anders Kjellberg; Sociologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; department of sociology; sociology; industrial relations; facklig organisering; makt; a-kassa; organisationsgrad; sociologiska institutionen; arbetsplatsorganisation; facklig styrka; sociologi; arbetarrörelse; arbetsmarknad; fackföreningar; fackklubb; partsrelationer; verkstadsklubb; arbetsliv; arbetsgivarorganisationer;

  Sammanfattning : This dissertation is about the development of power relations in the labour market, with special reference to Sweden under Social Democratic rule 1932-1976. The rate of unionisation and coverage of union workplace organisations are used as indicators of union strength. LÄS MER

 3. 3. Inner strength among old people : a resource for experience of health, despite disease and adversities

  Författare :Kerstin Viglund; Gunilla Strandberg; Berit Lundman; Elisabeth Jonsén; Björn Nygren; Gunilla Borglin; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Inner strength; old people; health; disease management; instrument development; mediating; structural equation modelling; qualitative content analysis; caring sciences in social sciences; omvårdnadsforskning med samhällsvetenskaplig inriktning;

  Sammanfattning : Background Inner strength has been described as an important phenomenon in association with disease management, health, and ageing. To increase the knowledge of the phenomenon of inner strength, a meta-theoretical analysis was performed which resulted in a model of Inner Strength where inner strength comprises four interrelated and interacting dimensions; connectedness, creativity, flexibility, and firmness. LÄS MER

 4. 4. The circle of strength and power : Experiences of empowerment in intensive care

  Författare :Ingrid Wåhlin; Ewa Idvall; Anna-Christina Ek; Britt-Marie Ternestedt; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Empowerment; Critical care; Experiences; Relationships; Work satisfaction; Patient; Family; Nurse; Physician; Comparison; Atmosphere; Quality of care; Interview; Intensive care; Intensivvård;

  Sammanfattning : Patients and next of kin in intensive care often experience powerlessness, anxiety and distress and intensive care staff are repeatedly exposed to traumatic situations and demanding events. Empowerment has been described as a process of overcoming a sense of powerlessness and a model through which people may develop a sense of inner strength through connections with others. LÄS MER

 5. 5. Visual grading evaluation of reconstruction methods and dose optimisation in abdominal Computed Tomography

  Författare :Bharti Kataria; Michael Sandborg; Örjan Smedby; Anders Persson; Hannibal Sökjer; Håkan Geijer; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Since its introduction in the 1970’s CT has emerged as a modality of choice because of its high sensitivity in producing accurate diagnostic images. A third of all Computed Tomography (CT) examinations are abdominal CTs which deliver one of the highest doses among common examinations. LÄS MER