Sökning: "studier"

Visar resultat 6 - 10 av 5126 avhandlingar innehållade ordet studier.

 1. 6. Democracy's Infrastructure: The Role of Procedural Fairness in Fostering Consent

  Detta är en avhandling från Göteborg : Department of Political Science, Göteborg University

  Författare :Marcia Grimes; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Several strands of democracy theory posit that citizens ought to consent to political institutions only under the condition that those institutions adhere to fair procedures of decisions making. While this theory linking citizens' consent to the design of decision-making processes may be normatively compelling, our current knowledge of this link in real political life remains incomplete. LÄS MER

 2. 7. Radio Spectrum Management in the European Union

  Detta är en avhandling från Gothenburg : Chalmers tekniska högskola

  Författare :Maria Massaro; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; EU integration; radio spectrum management.; international relations; European Union; business lobbying;

  Sammanfattning : This thesis work was conducted to explain how the radio spectrum is managed in the European Union (EU). The radio spectrum is the natural resource which makes modern wireless communication possible. Like other natural resources, the radio spectrum is managed by nations within their national territories. LÄS MER

 3. 8. Ätterna Oxenstierna och Vasa under medeltiden : släkthistoriska studier

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell

  Författare :Hans Gillingstam; Stockholms högskola.; [1952]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 9. Helgö-studier : 1, Frågor kring handel, hantverk och samhälle

  Detta är en avhandling från Stockholm : University of Stockholm

  Författare :Agneta Lundström; Stockholms universitet.; [1971]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 10. Ekonomisk planering : teoretiska studier

  Detta är en avhandling från Uppsala : Almqvist & Wiksell

  Författare :Ingvar Svennilson; Stockholms högskola.; [1938]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER