Sökning: "studie- och yrkesvägledning"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden studie- och yrkesvägledning.

 1. 1. Vägledning - I vems intresse? : Skolans studie- och yrkesvägledning i ett historiskt och styrningsperspektiv

  Författare :Göran Nilsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Career counselling; study and vocational counselling; study and vocational guidance; career development; school to work transition; career teacher; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Kvalet inför valet: Om elevers förväntningar och möten med vägledare i grundskolan

  Författare :Anders Lovén; Utbildningsvetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogy and didactics; guidance counsellor.; educational and vocational guidance; Career choice; counselling interview; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : The main purpose of this study is to highlight the counselling interview in connection with the choice of upper secondary school from three perspectives, the student's, the counsellor's and society's. The intention is to describe and analyse the counselling interview in the ninth grade with relation to: · the student's expectations, perceptions and values before and after the interviews, · the counsellor's perceptions and values after the interviews, · society's goals and purpose for student counselling in secondary schools and · the theories and models for career development and counselling. LÄS MER