Sökning: "studie om motivation"

Visar resultat 1 - 5 av 75 avhandlingar innehållade orden studie om motivation.

 1. 1. Self-efficacy, Motivation and Approaches to Studying : A longitudinal study of Y and how engineering students perceive their studies and transition to work

  Författare :Tomas Jungert; Elinor Edvardsson Stiwne; Lars Owe Dahlgren; Noel Entwistle; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Longitudinal study; approach to studying; motivation; self-efficacy; higher education; student influence; Longitudinell studie; studiesätt; motivation; self-efficacy; högre utbildning; studentpåverkan; Psychology; Psykologi;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore the experiences of four cohorts of students from their first semester until one year after graduation, with the focus on how they perceive their opportunities to influence their study conditions transition to work. The study has a longitudinal design. LÄS MER

 2. 2. Opening the black box of mathematics teachers’ professional growth : a study of the process of teacher learning

  Författare :Sara Engvall; Magnus Österholm; Christina Ottander; Björn Palmberg; Hanna Palmér; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Teacher learning; professional growth; professional development program; formative assessment; motivation; mathematics teachers; secondary school teachers; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : There is a lot of research done on professional development programs for teachers, especially with a focus on different characteristics of the program and whether it makes teachers change their teaching practice to such an extent that it enhances student achievement. However, there is not much research done on the learning process. LÄS MER

 3. 3. Motivationer, attityder och moderna språk : En studie om elevers motivationsprocesser och attityder vid studier och lärande av moderna språk

  Författare :Erik Cardelús; Tore Nilsson; Marianne Molander Beyer; Alastair Henry; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; motivation; attitudes; motivational processes; foreign language learning; mastery goals and achievement goals; intrinsic and extrinsic motivation; self-efficacy; triadic reciprocality; target language-related attitudes; Nyckelord på svenska motivation; attityder; moderna språk; narrativ; elever; språkdidaktik; Language Education;

  Sammanfattning : Motivations, Attitudes and Modern Languages. A study of students’ motivational processes and attitudes while learning foreign languages.This doctoral thesis investigates students’ motivational processes and attitudes while studying and learning foreign languages (FLs). LÄS MER

 4. 4. Musikelever på gymnasiets estetiska program : En studie av elevernas bakgrund, studiegång och motivation

  Författare :Maria Karlsson; Musikhögskolan i Malmö; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Musicology; SEM; gender; autonomy; achievement behaviour; goal orientation; self perception; attribution; motivation; Music; high school; Pedagogy; didactics; Musikvetenskap; Pedagogik; didaktik; motivation;

  Sammanfattning : In previous studies research on motivation in education has tended to be focused on attribution (perceived causes of success and failure), self perception, goal orientation and autonomy. This thesis aims to describe the background and schooling of music students and to measure their motivation for music education. LÄS MER

 5. 5. Anställdas deltagande i läraktiviteter : En studie av arbetsplatslärande i ett industriföretag

  Författare :Maud Baumgarten; Eva Ellström; Robert Höghielm; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :participation; motivation; learning activities; workplace learning; learning; industrial workers; regional development; deltagande; motivation; läraktiviteter; arbetsplatslärande; lärande; industrianställda; regional utveckling; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Avhandlingen behandlar en grupp industriarbetares deltagande i olika läraktiviteter på arbetsplatsen i samband med en organisationsförändring. Företaget var i behov av mångkunnig personal och organiserade därmed läraktiviteter. LÄS MER