Sökning: "students language"

Visar resultat 1 - 5 av 378 avhandlingar innehållade orden students language.

 1. 1. Språket och skolämnet svenska som andraspråk : Om elevers språk och skolans språksyn

  Författare :Anna Sahlée; Catharina Nyström Höög; Åke Viberg; Kjell Lars Berge; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Conception of language; text; Swedish as a second language; national test; policy for education; text analysis; student language; language as system; language as activity; systemic functional grammar; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : Since the school subject Swedish as a second language was established in the Swedish school system in the mid-1990s, the organization of the subject has varied widely across schools, and the outcomes have been poor. This thesis investigates these problems linguistically. LÄS MER

 2. 2. Writing in a third language : a study of upper secondary students’ texts, writing processes and metacognition

  Författare :Yvonne Knospe; Kirk Sullivan; Ingela Valfridsson; Anita Malmqvist; Åsa Wengelin; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; foreign language learning; second language acquisition; third language learning; writing in a foreign language; learning to write; metacognition; keystroke logging; text quality; German; upper secondary school; language teaching and learning; språkdidaktik; Linguistics; lingvistik;

  Sammanfattning : Learning an additional foreign language (usually referred to as a third language, L3) after English (L2) in formal settings seems to remain relatively unsuccessful in the European context (European Commission 2012), despite the reported advantages from extensive language learning experiences. Against this background the present thesis explores the potential benefits of a teaching approach focused on writing strategies and metacognitive reflections for L3 writing. LÄS MER

 3. 3. Bilingual students' learning in science : Language, gestures and phyiscal artefacts

  Författare :Zeynep Ünsal; Britt Jakobson; Per-Olof Wickman; Bengt-Olov Molander; Erik Knain; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; science education; bilingual students; mediating means; language; gestures; physical artefacts; learning; meaning-making; practical epistemological analysis; translanguaging; continuity; naturvetenskapsämnenas didaktik; Science Education;

  Sammanfattning : The objective of this thesis is to examine how language, gestures and physical artefacts are used in science classes with emergent bilingual students who do not share the same minority language as their classmates or teachers. The purpose is to contribute to findings that can enhance emergent bilingual students’ learning in science. LÄS MER

 4. 4. "Say It Fast, Fluent and Flawless" : formulaicity in the oral language production of young foreign language learners

  Författare :Parvin Gheitasi; Janet Enever; Christian Waldmann; Ingmarie Mellenius; Shelagh Rixon; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Early language learning; Foreign language learning; Formulaic language; Formulaicity; English as a foreign language; language teaching and learning; språkdidaktik;

  Sammanfattning : This thesis reports on a study, which investigated the process of early foreign language learning in a classroom context and the functions of multi-word units of language known as formulaic sequences in the oral language production of young foreign language learners. A classroom with 11 students in the age range 9 to 11 years was observed and video recorded for 16 sessions (90 minutes per session). LÄS MER

 5. 5. Developing and Evaluating Language Tools for Writers and Learners of Swedish

  Författare :Ola Knutsson; Kerstin Severinson Eklundh; Viggo Kann; Teresa Cerratto Pargman; Lars Ahrenberg; KTH; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; interactive learning systems; error; feedback; human-computer interaction; grammar checking; grammaticality judgments; parsing; second language learning; Swedish; evaluation; user studies; language technology; computer assisted language learning; writing; language tools; interaktiva lärsystem; fel; återkoppling; grammatikkontroll; språkverktyg; människa-datorinteraktion; skrivande; andraspråksinlärning; grammatikalitetsbedömning; parsning; Language technology; Språkteknologi;

  Sammanfattning : Skrivande och skrivet språk är idag en viktig del av många människors liv, i datorns ordbehandlare, i e-postprogram och i chattkanaler på Internet. Skrivet språk har blivit mer eller mindre en förutsättning för människors dagliga kommunikation. Denna utveckling av samhället leder till ökade behov av att på olika sätt hantera text. LÄS MER