Sökning: "strukturella villkor"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden strukturella villkor.

 1. 1. Individualiseringens villkor: Unga vuxnas föreställningar om arbete och självförverkligande

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Gunnar Gillberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Unga vuxna; individualisering; reflexivitet; strukturella villkor; agentskap; inre konversation;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande avhandling är dubbelt. Dels försöker avhandlingen att lämna ett bidrag till diskussionen om individualiseringstesen och relatera denna diskussion till en kritisk realistisk ontologi, dels har syftet varit att öka kunskapen för unga vuxnas livsvillkor och förhållningssätt till arbete och självförverkligande, mot bakgrund av ovanstående teoretiska referensram där Margaret Archers begrepp internal conversation och modes of reflexivity spelar en avgörande roll. LÄS MER

 2. 2. Det komplexa deltagandet Praktikgemenskaper, kunskapsprocesser och arbetsmiljöarbete vid ett pappersbruk

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :John Sjöström; Boel Berner; Johan M. Sanne; Kaj Frick; Jan Ch. Karlsson; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; work environment; occupational health and safety management; worker participation; communities of practice; workers’ collective; Arbetsmiljö; arbetsmiljöarbete; deltagande; praktikgemenskaper; arbetarkollektiv;

  Sammanfattning : Arbetsmiljölagen ger anställda och deras representanter, skyddsombuden, rätt att delta i det systematiska arbetsmiljöarbete som arbetsgivaren har skyldighet att arrangera. Forskning om deltagande har i stor utsträckning varit fokuserad påstrukturella och organisatoriska förutsättningar för anställdas deltagande. LÄS MER

 3. 3. Raka spår, sidospår, stopp Vägen genom gymnasieskolans språkintroduktion som ung och ny i Sverige

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Mirjam Hagström; Karin Zetterqvist Nelson; Catrin Lundström; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; youths; newly arrived youths; newly arrived students; experiences; inclusion; exclusion; Swedishness; integration policy; introduction policy; ungdomar; nyanlända ungdomar; erfarenheter; inkludering; exkludering; svenskhet; integrationspolitik; introduktionspolitik;

  Sammanfattning : Avhandlingen undersöker hur ungdomar som nyligen har kommit till Sverige upplever sin vardag, i och utanför skolan, under den första tiden efter migrationen, samt hur de ser på sin framtid i det svenska samhället. Studien bygger på intervjuer med 45 ungdomar i åldern 16 - 20, som alla studerar på gymnasieprogrammet språkintroduktion. LÄS MER

 4. 4. Cultural Discord in a Medical Context: A Challenge for Physicians

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Caroline Wachtler; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; ethnology; medical training; Allmän medicinsk utövning; medicinsk utbildning; Cultural anthropology; General practice; Folkhälsa; epidemiologi; epidemiology; Public health; Equity in health; Communication; Medical education; Kulturantropologi; etnologi; Social medicine; Socialmedicin; samhällsmedicin; Cultural difference;

  Sammanfattning : Physician and patient do not meet as equals in the consultation. It is the responsibility of the physician to actively work for better communication in order to provide equitable health care for all individuals. LÄS MER

 5. 5. Områdesbaserad politik – möjligheter till strukturell förändring Lokalt utvecklingsarbete i marginaliserade bostadsområden i Malmö

  Detta är en avhandling från Stockholm : Kungliga Tekniska högskolan

  Författare :Sandra Karlsson; Hans Westlund; Maria Håkansson; Irene Molina; Ingemar Elander; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; area-based initiatives; marginalised neighbourhoods; Malmö; structural change; social problems; social constructions of target groups; poverty; segregation; social sustainability; inter-sectorial cooperation; social mobilisation; Planering och beslutsanalys; Planning and Decision Analysis;

  Sammanfattning : In 1995 the Swedish government launched the first area-based initiative Special initiatives in immigrant-dense neighbourhoods as a response to the current debate concerning the failings of the integration policy. The area-based policy and projects undertake the mission to reverse the trend in marginalized neighbourhoods in Sweden’s major cities from 1995 to 2014. LÄS MER