Sökning: "strukturell organisation"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden strukturell organisation.

 1. 1. Samhället som system och dess ekologiska omvärld. En studie i Niklas Luhmanns sociologiska systemteori

  Detta är en avhandling från Lund : sociologiska inst., Lunds universitet

  Författare :Jan Inge Jönhill; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; binär kodifiering; distinktion; differens; distinktionens metodologi; mening; kommunikation; handlande; konst; vetenskap; rättssystem; politik; pengar; ekonomi; globalisering; världssamhälle; samhällsteori; stratifiering; periferi; centrum; integration; funktionell differentiering; funktionell analys; funktion; strukturell koppling; lös koppling; organisation; interaktion; identitet; person; socialisation; erfarenhet; förväntning; dubbel kontingens; komplexitet; kybernetik; observation av andra ordningen; observatör; observatörsperspektiv; subjekt; medium; form; symboliska medier; kommunikationsmedier; konflikt; dissensus; konsensus; formlogik; Luhmann; sociologi; sociologisk systemteori; allmän systemteori; helhet; sociala system; saklighet; socialitet; tidslighet; autonomi; autopoiesis; operation; självreferens; konstruktivism; kognitionsteori; kunskapsteori; omvärld; rollfunktion; struktur; religion; familj; kärlek; moral; makt; styrning; egenvärde; inklusion; exklusion; självbeskrivning; reflexionsteori; ontologi; autologi; evolution; selektion; risk; riskteori; miljöetik; ekologisk omvärld; miljösociologi; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : This thesis is divided into two main parts. The first part is an exposé of Niklas Luhmann’s comprehensive sociological systems theory. Systems theory is a theory focusing upon the distinction between system and environment. LÄS MER

 2. 2. Samhället som system och dess ekologiska omvärld : En studie i Niklas Luhmanns sociologiska systemteori

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Jan Inge Jönhill; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; vetenskap; konst; rättssystem; politik; pengar; ekonomi; globalisering; världssamhälle; samhällsteori; stratifiering; periferi; centrum; integration; funktionell differentiering; funktionell analys; funktion; strukturell koppling; lös koppling; organisation; interaktion; identitet; person; socialisation; erfarenhet; förväntning; dubbel kontingens; komplexitet; kybernetik; observation av andra ordningen; observatörsperspektiv; observatör; subjekt; symboliska medier; kommunikationsmedier; konflikt; dissensus; konsensus; formlogik; Luhmann; sociologi; sociologisk systemteori; allmän systemteori; helhet; sociala system; saklighet; medium; socialitet; tidslighet; autonomi; autopoiesis; operation; form; autopoietiskt system; självreferens; konstruktivism; kognitionsteori; kunskapsteori; omvärld; distinktion; differens; distinktionens metodologi; binär kodifiering; mening; kommunikation; handlande; rollfunktion; struktur; religion; familj; kärlek; moral; makt; styrning; egenvärde; inklusion; exklusion; självbeskrivning; reflexionsteori; ontologi; autologi; evolution; selektion; risk; riskteori; miljöetik; ekologisk omvärld; miljösociologi;

  Sammanfattning : This thesis is divided into two main parts. The first is an exposé of Niklas Luhmann's comprehensive sociological systems theory, including the basic tenets of the theory, its historical development and central concepts, and discussions. Systems theory is a theory about the distinction between system and environment. LÄS MER

 3. 3. Structure and Function of Beta-Mannanases from Glycoside Hydrolase Clan A. A Study of Hemicellulases from Microbes and a Mollusc

  Detta är en avhandling från Department of Biochemistry, Lund University

  Författare :Lars Anderson; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Proteiner; enzymologi; enzymology; Proteins; subsite organisation; transglycosylation; enzyme kinetics; beta-mannanase; hemicellulose;

  Sammanfattning : Hemicellulose is the second most abundant group of renewable polysaccharides. Mannans can be found as the major hemicellulose in softwood and as storage polysaccharides in a range of plants. In this work, structural and functional characterisations of family 5 and 26 endo-1,4-b-mannanases (b-mannanases) have been performed. LÄS MER

 4. 4. Påverkan av organisatoriska och miljömässiga faktorer på tillgänglighet till akutsjukvården

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Grazyna Teresa Adamiak; Urban Rosenqvist; Ingvar Karlberg; Grete Botten; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Health services research; access; emergency care; system integration; waiting times; readmission; care outcomes; healthcare organisation; efficiency; appropriateness; Hälso- och sjukvårdsforskning; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Health and medical services in society; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Hälso- och sjukvård i samhället;

  Sammanfattning : The settings investigated were departments of internal medicine (IM), orthopaedics and surgery in acute care hospitals in Sweden. The objective was to identify exogenous and endogenous determinants of accessibility of health care. LÄS MER

 5. 5. Kartellen som sprängdes. Svensk bryggeriindustri under institutionell och strukturell omvandling 1945-1975

  Detta är en avhandling från Göteborg

  Författare :Peter Sandberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Brewing industry; Sweden; Chandler; Schumpeter; alcohol policy; cartelisation; de-regulation; diversification; investment trusts; Trade associations; Bryggeriidkareförbundet; Svenska Bryggareföreningen; Stockholms Bryggerier; Pripp Lyckholm; Pripps Bryggerier; Tingsryds Bryggeri; Bryggeri AB Falken; PRIBO; Ceres Bryggeri;

  Sammanfattning : The Swedish brewing industry during institutional and structural change 1945 - 1975. Written in Swedish with a summary in English. In the aftermath of the Second World War there was a turn in the official view concerning problems related to competition. LÄS MER