Sökning: "strukturell makt"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden strukturell makt.

 1. 1. Samhället som system och dess ekologiska omvärld : En studie i Niklas Luhmanns sociologiska systemteori

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Jan Inge Jönhill; Örebro universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociologi; Sociology; binär kodifiering; distinktion; differens; distinktionens metodologi; mening; kommunikation; handlande; konst; vetenskap; rättssystem; politik; pengar; ekonomi; globalisering; världssamhälle; samhällsteori; stratifiering; periferi; centrum; integration; funktionell differentiering; funktionell analys; funktion; strukturell koppling; lös koppling; organisation; interaktion; identitet; person; socialisation; erfarenhet; förväntning; dubbel kontingens; komplexitet; kybernetik; observation av andra ordningen; observatör; observatörsperspektiv; subjekt; medium; form; symboliska medier; kommunikationsmedier; konflikt; dissensus; konsensus; formlogik; Luhmann; sociologi; sociologisk systemteori; allmän systemteori; helhet; sociala system; saklighet; socialitet; tidslighet; autonomi; autopoiesis; operation; självreferens; konstruktivism; kognitionsteori; kunskapsteori; omvärld; rollfunktion; struktur; religion; familj; kärlek; moral; makt; styrning; egenvärde; inklusion; exklusion; självbeskrivning; reflexionsteori; ontologi; autologi; evolution; selektion; risk; riskteori; miljöetik; ekologisk omvärld; miljösociologi; autopoietiskt system;

  Sammanfattning : Popular AbstractSociologen Niklas Luhmann är en av få samhällsvetare som kommit att utveckla en egen teori. Det har skett genom en vidareutveckling av systemteorin och med otaliga inspirationer från klassisk och modern sociologi, filosofi, rättsteori, kommunikationsteori, kognitionsforskning osv. LÄS MER

 2. 2. Maktlösa makthavare En studie om kommunalt chefskap

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Örjan Högberg; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; power; influence; critical realism; social structures; causality; makt; påverkan; kritisk realism; sociala strukturer; kausalitet; SOCIAL SCIENCES Business and economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi;

  Sammanfattning : Enligt den svenska förvaltningstraditionen, vilken bygger på den Weberianska byråkratimodellen, ska politiker fatta beslut och tjänstemännen verkställa dem. Men, relationen mellan politiker och tjänstemän i den kommunala vardagen förefaller inte vara så enkel. LÄS MER

 3. 3. Continuity and Change in post-Cold War Maritime Security A Study of the Strategies Pursued by the US, Sweden and Finland 1991-2016

  Detta är en avhandling från Åbo : Åbo Akademis Press

  Författare :Stefan Lundqvist; Försvarshögskolan.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Maritime; security; power; influence; cooperation; Baltic Sea; East China Sea; South China Sea; Finland; Sweden; US; Krigsvetenskap; Krigsvetenskap;

  Sammanfattning : What explains continuity and change in post-Cold War maritime security strategies? What lessons can we learn from the employment of such comprehensive grand strategies in maritime regions where traditional and non-traditional threats converge? While many scholars have addressed particular maritime security issues, this author joins the few who engage themselves in the study of the conceptual development of maritime security.Through the lens of structural realism, this thesis examines the logic of the maritime security strategies employed in two distinguished regions by the US and EU member states Finland and Sweden. LÄS MER

 4. 4. Democracy Beyond the Ballot Box : Citizen Participation and Social Rights in Post-Transition Chile

  Detta är en avhandling från Department of Political Science, Lund University

  Författare :Teresia Rindefjäll; Lund University.; Lunds universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Chile; right to health; social rights; rights-based approach; citizen-state relations; power; citizen participation; democracy; democratisation; Latin America; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap;

  Sammanfattning : The global expansion of democratic rule in the developing world has attracted much scholarly interest. The societal implications of the democratisation process, i.e. what democratisation actually means for the citizens in terms of opportunities for participation and influence, have not received as much attention though. LÄS MER

 5. 5. Förankring och Dialog Kraftspelet mellan planering och demokrati

  Detta är en avhandling från Stockholm : Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Juan Velásquez A.; Stockholms universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; anchorage; dialog; Action theories; planning; situated knowledge; postcolonial theory; phronesis; system-world; life-world; place-politics; Alby; förankring; dialog; handlingsteorier; planering; situerad kunskap; postkolonial teori; fronesis; systemvärld; livsvärld; platspolitik; Alby; Afianzamiento; dialogo; teorias de accion; planeación; conocimiento situacionado; teoria postcolonial; fronesis; mundo de la vida; mundo del sistema; politica placial; Alby; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography Human geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi Kulturgeografi;

  Sammanfattning : This thesis is a human geography study of how local planners prepared, implemented and followed up a dialogue with the inhabitants in Alby, a multicultural community. The planners based their work on the ambition that everything that is done to develop Alby should be anchored among the residents in a democratic manner. LÄS MER