Sökning: "strukturell makt"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden strukturell makt.

 1. 1. Samhället som system och dess ekologiska omvärld. En studie i Niklas Luhmanns sociologiska systemteori

  Detta är en avhandling från Lund : sociologiska inst., Lunds universitet

  Författare :Jan Inge Jönhill; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; binär kodifiering; distinktion; differens; distinktionens metodologi; mening; kommunikation; handlande; konst; vetenskap; rättssystem; politik; pengar; ekonomi; globalisering; världssamhälle; samhällsteori; stratifiering; periferi; centrum; integration; funktionell differentiering; funktionell analys; funktion; strukturell koppling; lös koppling; organisation; interaktion; identitet; person; socialisation; erfarenhet; förväntning; dubbel kontingens; komplexitet; kybernetik; observation av andra ordningen; observatör; observatörsperspektiv; subjekt; medium; form; symboliska medier; kommunikationsmedier; konflikt; dissensus; konsensus; formlogik; Luhmann; sociologi; sociologisk systemteori; allmän systemteori; helhet; sociala system; saklighet; socialitet; tidslighet; autonomi; autopoiesis; operation; självreferens; konstruktivism; kognitionsteori; kunskapsteori; omvärld; rollfunktion; struktur; religion; familj; kärlek; moral; makt; styrning; egenvärde; inklusion; exklusion; självbeskrivning; reflexionsteori; ontologi; autologi; evolution; selektion; risk; riskteori; miljöetik; ekologisk omvärld; miljösociologi; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : This thesis is divided into two main parts. The first part is an exposé of Niklas Luhmann’s comprehensive sociological systems theory. Systems theory is a theory focusing upon the distinction between system and environment. LÄS MER

 2. 2. Samhället som system och dess ekologiska omvärld : En studie i Niklas Luhmanns sociologiska systemteori

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Jan Inge Jönhill; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; vetenskap; konst; rättssystem; politik; pengar; ekonomi; globalisering; världssamhälle; samhällsteori; stratifiering; periferi; centrum; integration; funktionell differentiering; funktionell analys; funktion; strukturell koppling; lös koppling; organisation; interaktion; identitet; person; socialisation; erfarenhet; förväntning; dubbel kontingens; komplexitet; kybernetik; observation av andra ordningen; observatörsperspektiv; observatör; subjekt; symboliska medier; kommunikationsmedier; konflikt; dissensus; konsensus; formlogik; Luhmann; sociologi; sociologisk systemteori; allmän systemteori; helhet; sociala system; saklighet; medium; socialitet; tidslighet; autonomi; autopoiesis; operation; form; autopoietiskt system; självreferens; konstruktivism; kognitionsteori; kunskapsteori; omvärld; distinktion; differens; distinktionens metodologi; binär kodifiering; mening; kommunikation; handlande; rollfunktion; struktur; religion; familj; kärlek; moral; makt; styrning; egenvärde; inklusion; exklusion; självbeskrivning; reflexionsteori; ontologi; autologi; evolution; selektion; risk; riskteori; miljöetik; ekologisk omvärld; miljösociologi;

  Sammanfattning : This thesis is divided into two main parts. The first is an exposé of Niklas Luhmann's comprehensive sociological systems theory, including the basic tenets of the theory, its historical development and central concepts, and discussions. Systems theory is a theory about the distinction between system and environment. LÄS MER

 3. 3. Maktlösa makthavare En studie om kommunalt chefskap

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Örjan Högberg; Peter Gustavsson; Leif Jonsson; Rolf Solli; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; power; influence; critical realism; social structures; causality; makt; påverkan; kritisk realism; sociala strukturer; kausalitet; SOCIAL SCIENCES Business and economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi;

  Sammanfattning : Enligt den svenska förvaltningstraditionen, vilken bygger på den Weberianska byråkratimodellen, ska politiker fatta beslut och tjänstemännen verkställa dem. Men, relationen mellan politiker och tjänstemän i den kommunala vardagen förefaller inte vara så enkel. LÄS MER

 4. 4. Continuity and Change in post-Cold War Maritime Security A Study of the Strategies Pursued by the US, Sweden and Finland 1991-2016

  Detta är en avhandling från Åbo : Åbo Akademi University Press

  Författare :Stefan Lundqvist; Göran Djupsund; Steve Lindberg; Jerker Widén; Joachim Krause; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Maritime; security; power; influence; cooperation; Baltic Sea; East China Sea; South China Sea; Finland; Sweden; US; Krigsvetenskap; Krigsvetenskap;

  Sammanfattning : What explains continuity and change in post-Cold War maritime security strategies? What lessons can we learn from the employment of such comprehensive grand strategies in maritime regions where traditional and non-traditional threats converge? While many scholars have addressed particular maritime security issues, this author joins the few who engage themselves in the study of the conceptual development of maritime security.Through the lens of structural realism, this thesis examines the logic of the maritime security strategies employed in two distinguished regions by the US and EU member states Finland and Sweden. LÄS MER

 5. 5. Democracy Beyond the Ballot Box : Citizen Participation and Social Rights in Post-Transition Chile

  Detta är en avhandling från Department of Political Science, Lund University

  Författare :Teresia Rindefjäll; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Chile; right to health; social rights; rights-based approach; citizen-state relations; power; citizen participation; democracy; democratisation; Latin America; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap;

  Sammanfattning : The global expansion of democratic rule in the developing world has attracted much scholarly interest. The societal implications of the democratisation process, i.e. what democratisation actually means for the citizens in terms of opportunities for participation and influence, have not received as much attention though. LÄS MER