Sökning: "structural steel"

Visar resultat 1 - 5 av 258 avhandlingar innehållade orden structural steel.

 1. 1. Fatigue of steel bridges : New structural details and the implementation of high strength steel

  Författare :Oskar Skoglund; John Leander; Raid Karoumi; Alain Nussbaumer; KTH; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; high strength steel; fatigue; steel bridges; steel and concrete composite bridges; new structural details; linear elastic fracture mechanics; effective notch stress method; nominal stress method; Structural Engineering and Bridges; Bro- och stålbyggnad;

  Sammanfattning : The use of high strength steel has the potential to reduce the amount of steel used in bridge structures and thereby facilitate a more sustainable construction. The amount of steel and what steel grade that can be used in bridge structures and other cyclic loaded structures are often limited by a material degradation process called fatigue. LÄS MER

 2. 2. Structural steel plasticity : experimental study and theoretical modelling

  Författare :Jan Granlund; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Steel Structures; Stålbyggnad;

  Sammanfattning : Föreliggande avhandling behandlar konstitutiv modellering av konstruktionsstål i elastoplastiskt område. Ett koncept för tvåaxlig provning i huvudspänningsplanet har utvecklats vilket sedan har använts för att generera försöksdata för att formulera en konstitutiv modell för sambandet mellan spänningar och plastiska töjningar. LÄS MER

 3. 3. Innovative structural details using high strength steel for steel bridges

  Författare :Oskar Skoglund; John Leander; Raid Karoumi; Mohammad Al-Emrani; KTH; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; High strength steel; fatigue; steel bridges; steel and concrete composite bridges; innovative steel details; Structural Engineering and Bridges; Bro- och stålbyggnad;

  Sammanfattning : The use of high strength steel has the potential to reduce the amount of steel used in bridge structures and thereby facilitate a more sustainable construction. The amount of steel and what steel grade that can be used in bridge structures and other cyclic loaded structures are often limited by a material degradation process called fatigue. LÄS MER

 4. 4. Stainless steel plasticity : material modelling and structural applications

  Författare :Anders Olsson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Steel Structures; Stålbyggnad;

  Sammanfattning : The thesis addresses stainless steel in construction with focus on plasticity and shear resistance of welded girders respectively. In the area of plasticity it comprises an account of an experimental study with emphasis on phenomenological observations followed by theorethical modelling. LÄS MER

 5. 5. Some conciderations on structural steel plasticity

  Författare :Mikael Möller; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Structural Engineering; Konstruktionsteknik; Steel Structures; Stålbyggnad;

  Sammanfattning : .... LÄS MER