Sökning: "structural modeling"

Visar resultat 1 - 5 av 289 avhandlingar innehållade orden structural modeling.

 1. 1. Modeling the effects of knots in Structural Timber

  Detta är en avhandling från Structural Engineering, Lund University

  Författare :Christina Foley; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Material technology; Byggnadsteknik; Building construction; three-dimensional fiber paradigm; fiber deviation; knots; annual growth layer; material matrix; knot bump; structural timber; load carrying capacity; Materiallära; critical knot; knot distance ratio; local principal material directions; stiffness; materialteknik;

  Sammanfattning : The main purpose of the pursued research is to increase knowledge of the effects of knots in structural timber so that characteristics of weaker timber may be determined and applied to improve current grading techniques. In the process, a three-dimensional fiber paradigm was established, which describes variations of local principle material axes in timber containing knots. LÄS MER

 2. 2. Major Intrinsic Proteins - Structure, function, interactions

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Science, Department of Chemistry, Division of Biochemistry and Structural Biology

  Författare :ANDREAS KIRSCHT; Lunds universitet.; Lund University.; [2016-10]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Aquaporin; membrane proteins; crystallography; stopped-flow; molecular dynamics; structure modeling;

  Sammanfattning : Denna avhandling behandlar två essentiella ting, vatten som är grundläggande för allt liv på jorden och kväve, vilket är ett grundämne som återfinns i varje protein och DNA. Liksom allt annat, måste dessa ämnen hålla en lagom nivå i cellen. LÄS MER

 3. 3. Using direct manipulation for real-time structural design exploration

  Detta är en avhandling från Lund University (Media-Tryck)

  Författare :Daniel Åkesson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Interactive structural analysis; Very direct manipulation; Interactive structural form finding;

  Sammanfattning : Det första skedet när ett byggnadsverk ska uppföras är det konceptuella designskedet, det är här de första besluten om utformningen av byggnadsverket görs. I det traditionella arbetsflödet utformas byggnadsverket först i ett ritprogram, sedan används ett annat datorverktyg för att verifiera att det utformade byggnadsverket kan hantera de krafter som uppstår, t. LÄS MER

 4. 4. Structural modeling of membrane transporter proteins

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för fysikalisk kemi, oorganisk kemi och strukturkemi

  Författare :Jonas Almqvist; Stockholms universitet.; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; membrane protein structure; membrane protein crystallography; membrane protein structure modelling; TECHNOLOGY Bioengineering Structural biochemistry; TEKNIKVETENSKAP Bioteknik Strukturbiokemi; strukturkemi; Structural Chemistry;

  Sammanfattning : A fundamental process of all living organisms - the transport of molecules across cellular membranes through membrane transport proteins - is investigated.After a brief review of general properties of biological membranes follows a recollection of the major methods of membrane transport that Nature utilizes (Chapter 1). LÄS MER

 5. 5. Numerical Methods for Conceptual Structural Design

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för fysikalisk kemi, oorganisk kemi och strukturkemi

  Författare :Vedad Alic; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : Conceptual design is the first phase in the design process in which all the requirements and design objectives are synthesized into conceptual alternatives. In practice today, major decisions regarding the buildings geometry, massing, and overall form are usually made during the first phase. LÄS MER