Sökning: "stressed children at school"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden stressed children at school.

 1. 1. Glesbygdsbarn i Västerbotten

  Författare :Annagreta Råberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; sparsely populated areas; compulsory school; school performance; adjustment; attitudes;

  Sammanfattning : This report deals with some problems in connection with the school situation of children from sparsely populated areas. 515 pupils at the middle level of the 9-year compulsory school ir. Västerbotten took part ir. the investigation. LÄS MER

 2. 2. Kan Batman vara rosa? Förhandlingar om pojkighet och normalitet på en förskola

  Författare :Anette Hellman; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Performativity; gender; masculinity; normality; pre-school; children; negotiation;

  Sammanfattning : Abstract Title: Have you Ever Seen a Pink Batman? Negotiating Boyishness and Normality at a Preschool. Language: Swedish with a summary in English Keywords: Performativity, gender, masculinity, normality, pre- school, children, negotiation ISBN: 978-91-7346-689-9 Gender research has long argued that gender is constructed through social processes. LÄS MER

 3. 3. Health problems and work-related stress in Swedish ambulance personnel

  Författare :Kåre Karlsson; Lennart Christensson; Anders Jonsson; Lars Lundberg; Jan Mårtensson; Per-Olof Michel; Jönköping University; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; work-related stress; ambulance personnel; cortisol; heart rate;

  Sammanfattning : Background: Previous studies have shown a high incidence of both acute and post-traumatic stress among ambulance personnel. It has been shown that ambulance personnel are at a higher risk of being affected of heart disease, high blood pressure and cancer. Studies have also seen a higher incidence of substance abuse and suicide. LÄS MER

 4. 4. Ensam i sin profession i skolans värld : skolsköterskans upplevelser av förutsättningar att utöva och utveckla yrket

  Författare :Siv Morberg; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : School health care is stipulated in Swedish law. The Swedish National Board of Health and Welfare is the institution which has the overall responsibility for school health care in Swedish primary and secondary schools. The municipalities are responsible for providing school health care. LÄS MER

 5. 5. Att peka ut det osynliga i rörelse: En didaktisk studie av taktart i musik

  Författare :Cecilia Wallerstedt; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; listening skills; early childhood education; music listening; variation theory; learning study; children’s perspective; metre;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine what constitutes being able to discern time in music, as seen from the learner’s perspective. Listening is not only regarded as a higher mental process but also as a core skill in musical ability. Participants in the empirical study are 3 teachers and 27 children in a preschool class and in primary school. LÄS MER