Sökning: "stress i skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 123 avhandlingar innehållade orden stress i skolan.

 1. 1. Ungdomars strävan mot att lyckas och nå framgång i livet : skolan som hälsofrämjande arena

  Detta är en avhandling från Halmstad : Halmstad University Press

  Författare :Marie Wilhsson; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; adolescent; optimism; school-related stress; health promotion; sense of coherence; ungdomar; optimism; skolrelaterad stress; hälsofrämjande arbete; känsla av sammanhang;

  Sammanfattning : Syfte: Avhandlingens övergripande syfte var att öka kunskapen om perspektiv på ungdomars hälsa som utgångspunkt för att utveckla hälsofrämjande insatser i skolan. Metod: Studie I hade en kvantitativ beskrivande tvärsnittsdesign. LÄS MER

 2. 2. Ungdomars strävan mot att lyckas och nå framgång i livet – skolan som hälsofrämjande arena

  Detta är en avhandling från Halmstad : Halmstad University Press

  Författare :Marie Wilhsson; Högskolan i Halmstad.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Adolescent; optimism; school-related stress; health promotion; sense of coherence; Ungdomar; optimism; skolrelaterad stress; hälsofrämjande arbete; känsla av sammanhang;

  Sammanfattning : Syfte: Avhandlingens övergripande syfte var att öka kunskapen om perspektiv på ungdomars hälsa som utgångspunkt för att utveckla hälsofrämjande insatser i skolan.Metod: Studie I hade en kvantitativ beskrivande tvärsnittsdesign. LÄS MER

 3. 3. Multiscale Modelling of Proximal Femur Growth Importance of Geometry and Influence of Load

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Priti Yadav; KTH.; KTH.; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; bone tissue modeling; deformity; biomechanics; osteogenic index; poroelastic material; octahedral shear stress; hydrostatic stress; fluid velocity; octahedral shear strain; MRI; walking; jumping; sedentation; Teknisk mekanik; Engineering Mechanics;

  Sammanfattning : Longitudinal growth of long bone occurs at growth plates by a process called endochondral ossification. Endochondral ossification is affected by both biological and mechanical factors. LÄS MER

 4. 4. Phase change with stress effects and flow

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Amer Malik; KTH.; [2013]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Martensitic transformation; phase-field method; polycrystal; stress-effects; microactuator; finite-element simulations.;

  Sammanfattning : In this thesis two kinds of phase change i.e., solid state phase transformation in steels and solid-to-liquid phase transformation in paraffin, have been modeled and numerically simulated. LÄS MER

 5. 5. Close to the edge discursive, gendered and embodied stress in modern youth

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Maria Wiklund; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Sweden; adolescent; youth; young women; stress; distress; health; psychosomatic; subjective health; body; embodiment; lived experience; gender; modernity; discourse; qualitative method; content analysis; interviews; school survey; questionnaire; epidemiology; Sverige; ungdomar; tonår; unga vuxna; tonårsflickor; stress; ångest; subjektiv hälsa; kropp; förkroppsligande; levd erfarenhet; genus; modernitet; kvalitativ metod; kvalitativ innehållsanalys; intervjuer; skolenkät; frågeformulär; epidemiologi; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Public health science; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Folkhälsovetenskap; folkhälsa; Public health;

  Sammanfattning : Background Adolescent subjective health and mental problems have become a public health concern not only in Sweden but worldwide. The overall aim of this thesis is to deepen and widen the understanding of young peoples’ subjective health, psychosomatic and stress-related problems. LÄS MER