Sökning: "stream data mining"

Visar resultat 1 - 5 av 15 avhandlingar innehållade orden stream data mining.

 1. 1. Extraction and Energy Efficient Processing of Streaming Data

  Detta är en avhandling från Karlskrona : Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Eva García-Martín; Blekinge Tekniska Högskola.; [2017]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; machine learning; green computing; data mining; data stream mining; green machine learning;

  Sammanfattning : The interest in machine learning algorithms is increasing, in parallel with the advancements in hardware and software required to mine large-scale datasets. Machine learning algorithms account for a significant amount of energy consumed in data centers, which impacts the global energy consumption. LÄS MER

 2. 2. Data Modeling for Outlier Detection

  Detta är en avhandling från Karlskrona : Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Shahrooz Abghari; Blekinge Tekniska Högskola.; [2018]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; data modeling; cluster analysis; stream data; outlier detection;

  Sammanfattning : This thesis explores the data modeling for outlier detection techniques in three different application domains: maritime surveillance, district heating, and online media and sequence datasets. The proposed models are evaluated and validated under different experimental scenarios, taking into account specific characteristics and setups of the different domains. LÄS MER

 3. 3. Big Data Analytics for Fault Detection and its Application in Maintenance

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå University of Technology

  Författare :Liangwei Zhang; Luleå tekniska universitet.; [2016]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Big Data analytics; eMaintenance; fault detection; high-dimensional data; stream data mining; nonlinear data; Drift och underhållsteknik; Operation and Maintenance;

  Sammanfattning : Big Data analytics has attracted intense interest recently for its attempt to extract information, knowledge and wisdom from Big Data. In industry, with the development of sensor technology and Information & Communication Technologies (ICT), reams of high-dimensional, streaming, and nonlinear data are being collected and curated to support decision-making. LÄS MER

 4. 4. Mining Big and Fast Data: Algorithms and Optimizations for Real-Time Data Processing

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Muhammad Anis Uddin Nasir; KTH.; [2018]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Stream Processing; Load Balancing; Fully Dynamic Graphs; Real-Time Data Processing; Top-k Densest Subgraph; Frequent Subgraph Mining; Informations- och kommunikationsteknik; Information and Communication Technology; Datalogi; Computer Science;

  Sammanfattning : In the last decade, real-time data processing has attracted much attention from both academic community and industry, as the meaning of big data has evolved to incorporate as well the speed of data. The massive and rapid production of data comes via numerous services, i.e., Web, social networks, Internet of Things (IoT) and mobile devices. LÄS MER

 5. 5. Vattenfysikalisk-kemiska och bottenfaunaförhållanden i ett norrländskt vattendrag påverkat av utsläpp från sulfidmalmbrytning och anrikning

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Bertil Brånin; Umeå universitet.; [1979]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Mining; metals; pollution; stream; physicochemical; invertebrates and diversity index;

  Sammanfattning : Gruvbrytnings- och anrikningsverksamheten av komplexa zink-och kopparsulfidmalmer orsakar på flera håll i Västerbottens län vattenföroreningsproblem. För att studera effekterna av utsläppen i recipienten, har undersökningar och utvärderingar gjorts av de fysikalisk-kemiska och biologiska förhållandena i Vormbäcken 1971 - 1975. LÄS MER