Sökning: "sträckning"

Visar resultat 1 - 5 av 13 avhandlingar innehållade ordet sträckning.

 1. 1. Mechanisms of stretch-induced growth and contractile differentiation in vascular smooth muscle

  Detta är en avhandling från Asad Zeidan

  Författare :Asad Zeidan; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Fysiologi; Physiology; SM22a; ERK1 2; caveolae; stretch; Smooth muscle; differentiation;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Blodkärlens glatta muskulatur kan anpassa sig till ett ökat tryck genom omstrukturering och hypertrofi, vilket ofta ses hos patienter med hypertoni. De molekylära mekanismerna som ger upphov till dessa effekter är inte fullständigt klarlagda. LÄS MER

 2. 2. Mechanosensing in the vascular wall - the role of cellular microdomains in vascular remodeling

  Detta är en avhandling från Department of Experimental Medical Science, Lund Univeristy

  Författare :Sebastian Albinsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Physiology; tissue culture; Histologi; cytokemi; histokemi; vävnadskultur; cytochemistry; histochemistry; wall stress; shear stress; hypertension; Histology; differentiation; growth; caveolin; smooth muscle; actin; Fysiologi; Cardiovascular system; Kardiovaskulära systemet;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I denna avhandlig undersöks hur mekanisk sträckning påverkar den glatta muskulaturen som omger våra blodkärl. En ökad sträckning av blodkärlen sker till exempel vid högt blodtryck vilket leder till en förändrad struktur av kärlet, så kallad remodellering. LÄS MER

 3. 3. Vascular smooth muscle mechanotransduction and plasticity-the role of microRNA, calcium signaling and actin polymerization

  Detta är en avhandling från Department of Experimental Medical Science, Lund Univeristy

  Författare :Karolina Turczynska; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; PYK2; actin polymerization; calcium; microRNA; stretch;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Hjärtat pumpar blod genom ett nätverk av blodkärl, vilket för ut syre och näringsämnen till organen och för tillbaka restprodukter som bryts ned eller utsöndras från kroppen. När hjärtat pumpar byggs det upp ett tryck som driver blodet genom kärlsystemet, från artärter till vener via ett förgrenat nät av kapillärer, som svarar för utbytet med vävnadsvätskorna. LÄS MER

 4. 4. Fastighetens gränser

  Detta är en avhandling från Department of Experimental Medical Science, Lund Univeristy

  Författare :Kristin Land; Former name: Kristin Karlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : Lantmäteriverket har uttryckt en vision om koordinatbestämda fastighetsgränser, med avsikt att skapa en i gränshänseende korrekt digital registerkarta. Ett förverkligande av visionen skulle kräva en förändring av gällande rätt, eftersom dagens gränssystem bygger på principen att gränsmärken på marken gäller framför andra uppgifter om gränsers sträckning. LÄS MER

 5. 5. The injured anterior cruciate ligament and neuromuscular rehabilitation

  Detta är en avhandling från PH Lingsväg 11, 224 65 Lund, Sweden

  Författare :Rose Zätterström; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Surgery; long-term follow-up; short-term; non-surgical treatment; ACL injury; associated lesions; orthopaedics; traumatology; Kirurgi; ortopedi; traumatologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Två studier av icke-operativa behandlingsmetoder på patienter med främre korsbandsskada, redovisade i sex artiklar : 26 patienter med icke-akuta skador ingick i den första studien. Före träningen hade patienterna symtom med vikningar av knäet, svaghet i knäets sträckmuskulatur , nedsatt fysisk aktivitet och försämrad balans vid test stående på ett ben. LÄS MER